Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

DOPRAVNÍ VÝCHOVA V KRNOVĚ

V minulém týdnu se čtvrťáčci účastnili výuky dopravní výchovy ve Středisku volného času v Krnově. Opakovali si značky, povinnou výbavu kola, zásady bezpečnosti a učili se, jak budou reagovat v různých dopravních situacích a také se vzorně připravovali na závěrečný test. Nejvíce ze…
Číst více

Seznamte se s Komenským

Kdo byl Jan Amos Komenský, proč se o něm učíme ve vlastivědě, jak si představoval vzdělávání dětí, jaké měl názory, myšlenky a jaký měl život, to už všechno páťáci ví díky projektu o Učiteli národů. Děti získávaly informace z několika…
Číst více

VLASTIVĚDA HROU

V rámci projektového vyučování jsme se věnovali vlastivědě. Děti si připomněly svátek svatého Václava: Prostřednictvím komiksu a projekce život nejen v období středověku, počátky národní identity, ale především význam osobnosti knížete Václava v dlouhé české historii. Další náplní dopoledne bylo zeměpisné putování po…
Číst více

Patron české země

Třeťáci ve čtvrtek 29. 9. 2022 pátrali po tom, proč jsme byli ve středu 28. září doma, proč jsme měli volno. Na základě různých aktivit a poznatků jsme se dopátrali k tomu, že měl svátek Václav, kterému dali přídomek „SVATÝ“ a…
Číst více

Další lekce s trenéry

Dnes měli žáci 1. a 2. ročníku opět možnost protáhnout si tělo s paní trenérkou, která s dětmi pokračovala v základech jógy. Děti se učily “Pozdrav slunci” a také měly možnost seznámit se s některými základními jógovými pozicemi, které jsou…
Číst více

Bavíme se o stromech

Velice brzy na nás v kalendáři čeká den 20. října. A čím je tento den výjimečný??? Právě na toto datum připadá tzv. DEN STROMŮ. Proto nás v přírodovědném kroužku čeká spousta aktivit, které budou právě na stromy zaměřené. Tento týden…
Číst více

Lámeme si hlavu

Abychom lépe pochopili zákonitosti, které potřebujeme ke zdárnému a úspěšnému zvládnutí základů informatiky, procvičujeme si svou bystrost a logické uvažování na ne právě jednoduchých hlavolamech. A myslíme si, že nám to už i docela jde ;).

Trenéři do škol

Naše základní škola se zapojila do vzdělávacího projektu Trenéři do škol. Hodiny tělesné výchovy v 1. a 2. ročníku budou zpestřovat vyškolení trenéři z různých oblastí sportu. Dnešní první hodina byla věnována základům jógy.

PASOVÁNÍ DEVÁŤÁKŮ

Dne 2. září 2022 se uskutečnilo slavnostní pasování našich deváťáků. V tělocvičně se při této příležitosti sešli žáci všech ročníků i všichni naši pedagogové. Úvodní slovo pronesla paní ředitelka a dále se „moderátorské“ role zhostila třídní učitelka devítky paní K. Lozertová.…
Číst více