ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, MŠ Vysoká

Přírodovědné hry

V přírodovědném kroužku se nám role obrátily. Žáci si připravili program a vymysleli vlastní hry. Inspirovali se tím, co hrají doma a přenesli tyto zkušenosti do školy. Tentokrát jsme si vyzkoušeli postřeh, znalosti přírody, zeleniny i ovoce.

Orientace v přírodě

Jednu hodinu vlastivědy strávili čtvrťáci venku. Dostali za úkol podle detailních fotek některých míst z blízkého okolí školy najít to správné místo a získat tak písmenko do tajenky. Naplánovaná byla i druhá etapa orientační hry – skupinky si měly namalovat…
Číst více

“UŽ TO FIČÍ”

     Úsměv ve tvářích nás všech vykouzlilo nové vybavení tělocvičny. V pátek dorazil i krásný gymnastický pás, který již většina měla možnost vyzkoušet. Pokud se nám podaří zvládnout základy akrobacie, budeme si přát něco nadstandartního. Nafukovací žíněnka v podobě krásného AirTracku, by…
Číst více

Žádost Krajské hygienické stanice

„Krajská hygienická stanice MSK si Vás dovoluje požádat, jako rodiče / zákonného zástupce rizikového kontaktu, abyste po obdržení SMS zprávy o kontaktu s covid-19 pozitivním využili možnosti sebetrasování. Urychlí to vystavení žádanky na RT-PCR test, neboť tyto případy operátoři řeší prioritně.…
Číst více

LEVHARTI JAKO ŽIVÍ

Holky z osmičky a devítky jsou na výtvarku opravdu šikovné. Důkazem jsou jejich povedené práce – LEVHARTI. Jedná se o kombinovanou techniku, kdy se kýženého výsledku docílí spojením kresby mastným pastelem, malbou vodovými barvami, kresbou samotného zvířete, vystřihováním, lepením… Práce holkám…
Číst více

Laboratorní práce s kosmickým materiálem

Žáci šestého ročníku v hodině fyziky pracovali se Spacecraft materials kit – sadou materiálů kosmické lodi ESA k experimentálnímu zkoumání různých materiálů. K dispozici měli krychličky z mědi, mosazi, polystyrenu, nízkohustotního polyethylenu, kamene a oceli. Cílem laboratorní práce bylo seznámit se s těmito materiály…
Číst více

Případ ustarané výherkyně

Vytrvalý déšť bušil na přední okno policejního automobilu, ve kterém jeli policejní inspektor Arthur Smart a jeho mladý pomocník … Těmito slovy začínali hodinu žáci devátého ročníku s paní uč. Lozertovou. V rámci mezipředmětových vztahů se žáci v hodině českého jazyka seznámí…
Číst více

Pokusy s vodou

V badatelském kroužku se tentokrát naši badatelé zaměřili na vodu. Na pracovním pultě nalezli spoustu pomůcek, do rukou se jim dostal pracovní list a jejich bádání již nic nebránilo. Každý pracoval svým tempem a objevoval, dokazoval, vyvracel nebo potvrzoval své…
Číst více

Putování s přírodou

Přírodovědný kroužek se tento týden ponořil do hry. Zábavnou formou jsme zjistili, jaké máme vědomosti z oblasti přírody, lidského těla, ekologie. Zároveň jsme vyzkoušeli své dovednosti v oblasti pohybu a logického myšlení. Na příští kroužek mají žáci před sebou těžký…
Číst více

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

MY A PŘÍRODA Již 27. ročník výtvarné, fotografické a literární soutěže  Máme rádi přírodu a Ekofór 2021 právě v těchto dnech vrcholí. Vybraní žáci 8. a 9. ročníku budou naši školu v této soutěži reprezentovat, a to v literární části. Úkolem…
Číst více

Hrátky s angličtinou

Každé pondělí se druháci schází v kroužku angličtiny, kde se zábavnou formou prostřednictvím písniček, říkadel a her seznamují s anglickým jazykem. Děti jsou moc šikovné, už se umí představit, zeptat se na jméno, pojmenovat některé školní potřeby.

Vždy připraven

Žáci 6. a 7. ročníku byli v předmětu Ochrana obyvatel vyzváni ke splnění domácího úkolu, kdy po předchozí teoretické průpravě ve škole si měli doma připravit a obléct si prostředky improvizované ochrany. Ty nám slouží k tomu, kdyby nastala situace,…
Číst více