Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Kontrolní činnost

2023/2024

KHS MSK, pobočka v Ostravě – Průvodní dopis a protokol o kontrole dne 3. 4. 2024
Vyvěšeno: 7. 5. 2024
Vyvěsila: Mgr. Jana Kerbčárová