Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Školní rok 2022/2023

Ukliďme Česko, ukliďme Jindřichov:

Již tradičně jsme se zapojili do celorepublikové výzvy a vrhli jsme se na úklid naší vesnice. Doufáme, že se nám podaří námi vytvořený pořádek udržet co nejdéle: https://zsjindrichov.cz/archives/72475

Kontrolujeme třídění:

Pravidelně dohlížíme na správné třídění odpadů ve třídách a hodnotíme, jak se nám to daří. Samozřejmě se také snažíme pomoct a poradit, když si někteří neví rady, co mají kam vytřídit.

Vyhodnocujeme první měsíc třídění odpadu a úklidu:

První měsíc školního roku 2022/2023 je za námi. Utekl opravdu neskutečně rychle. A my jsme měli před sebou letošní první hodnocení třídění odpadů a úklidu. Jak to všechno dopadlo se můžete podívat v příslušné záložce na našich webových stránkách.

Úklid nám není cizí:

Protože jsme Ekotým, je naším úkolem starat se o čistotu v okolí školy. Vybavili jsme se smetáky, lopatami, odpadkovými pytli a vyrazili jsme udělat pořádek na multifunkční hřiště. Protože v úklidu už máme opravdu praxi, během chvilky jsme měli hotovo a hřiště bylo připraveno pro ostatní spolužáky.

Úprava záhonů:

Vloni jsme si založili školní vyvýšené záhony. Přes léto se nám v nich zabydlel plevel, proto jsme se s ním museli rozloučit. S nadšením jsme naběhli na školní zahradu a během chvilky se před námi objevily krásné a čisté záhony, které teď již čekají na své první bylinkové obyvatele 🙂

Příprava na hodnocení úklidu a třídění odpadů:

I v letošním školním roce na nás čeká kontrola a hodnocení třídění odpadů ve třídě a také hlídání úklidu v šatnách. Pro tyto aktivity jsou již na svých značkách připraveny ve třídách tašky na tříděný odpad, kontejnery na chodbách. Také EKOnástěnka na výsledky již čeká na svůj první zápis. Letos bychom naše snažení chtěli prozkoumat trochu hlouběji a podívat se, kde odpad končí, když opustí školu.

Ať žije EKOŠKOLA 🙂

Školní rok 2021/2022

Pěšky nebo na kole dopravím se ke škole:

Samozřejmě se snažíme Ekoškolu propojovat i s dalším titulem, kterým se můžeme pyšnit. Tím je Světová škola. V rámci této spolupráce nás tento školní rok čeká projekt s názvem “Pěšky nebo na kole dopravím se ke škole”. Cílem této akce je pokusit se dětem, rodičům i široké veřejnosti předat informace o tom, jak je možné snížit uhlíkovou stopu.

Aktivity přírodovědného kroužku:

Náš přírodovědný kroužek se koná pravidelně a navštěvují jej především členové Ekotýmu. Veškeré aktivity kroužku si můžete prohléhnout v jednotlivých článcích, které jsou shrnuty v následující záložce: https://zsjindrichov.cz/uredni-deska/ekoskola/aktivity-prirodovedneho-krouzku

Pořídili jsme si “školní mazlíčky”:

Dlouho jsme o tom uvažovali a konečně jsme se dočkali. Do školy jsme si pořídili školní mazlíčky. Děti se přímo nadchly pro žížaly. Během vyučovacích hodin, ale především během kroužků si žáci nastudovali spoustu zajímavostí a vytvořili vzdělávací plakát o tomto hlavním kroužkovci.

Potom už nám nic nebránilo v tom, abychom si pořídili vermikompostér. O jeho založení se postarali samozřejmě žáci a hned do něj ubytovali kalifornské žížaly, o které se budou starat, hlídat je, sledovat a také je budou krmit.

Takže jsme rozšířili své pole působnosti ohledně odpadů. Ve škole třídíme papír, plast, sklo, použité baterie a nyní jsme přidali i bioodpad.

Doufejme, že se nám žížaly odvděčí a brzy nám vytvoří tzv. žížalí čaj, který budeme moct použít k hnojení školních květin.

Slavíme DEN ZEMĚ:

V podstatě každý předmět v dubnu provázel Den Země. Žáci se s ním seznámili z různých pohledů a pokusili se pro naši Zemi a naši přírodu něco udělat. Navíc jsme se zapojili do výzvy s názvem Ekošpioni. Jak to u nás ve škole probíhalo se podívejte zde v článku: https://zsjindrichov.cz/archives/60866

Tradičně uklízíme Jindřichov:

Opět jsme se zapojili do akce Ukliďme Česko. Tentokrát se nezapojili pouze členové ekotýmu, ale zapojili jsme ZŠ, MŠ i ŠD. Dokonce jsme letos úklid vylepšili o pohyb a podnikli tzv. plogging. Veškeré fotky a podrobnější informace o našem úklidu naleznete v článku na hlavních stránkách: https://zsjindrichov.cz/archives/60833

Počítáme, vyhodnocujeme, chystáme:

Máme za sebou v pořadí již třetí měsíc ve škole. Nejen, že se učíme, ale také se snažíme dohlížet na uklízení ve škole a na třídění odpadů. Už jsme si na to zvykli a docela se nám náš vylepšený systém začíná osvědčovat 🙂 Všechno jsme spočítali, vyhodnotili a samozřejmě nachystali na prosinec. Členové Ekotýmu se opravdu snaží na maximum 🙂

Podrobné výsledky naleznete v záložce hodnocení úklidu na našich webových stránkách.

Máme za sebou letos první hodnocení úklidu a třídění:

Měsíc zaří utekl jako voda a my jsme se vrhli na první hodnocení úklidu tříd a šaten a také na hodnocení třídění odpadů. Členové Ekotýmu se rozutíkali po škole, posbírali všechny potřebné dokumenty a šlo se počítat. O výsledcích prvního měsíce si můžete počíst v příslušné záložce na našich webových stránkách (Ekoškola – hodnocení úklidu ve třídách a šatnách).

Zároveň je stále prostor, abychom se zlepšovali, měli co nejpřívětivější okolní prostředí, proto jsme si samozřejmě připravili hodnotící systém i na příští měsíc.

Aktivity v přírodovědném kroužku:

V přírodověném kroužku nás toho čeká opravdu hodně. Velké množství aktivit bude samozřejmě souviset přímo s ekoškolou. Prozatím jsme se vydali prozkoumávat okolí školy, abychom se připravili na další analýzu. Více informací o našem snažení s mapováním terénu se dozvíte v článku na hlavních stránkách školy: https://zsjindrichov.cz/archives/53332

Máme před sebou nový školní rok a s tím souvisí i celá spousta aktivit. Začneme s naším známým hodnocením úklidu ve třídách a v šatnách. Všechno je již připraveno a můžeme se na to vrhnout 🙂

Letos se budeme snažit k úklidu přidat i větší dávku ekologického přístupu. Budeme nejen na chodbách, ale i v každé třídě třídit odpad. Tímto děkujeme obci Jindřichov za věnování tašek na tříděný odpad.

Členové ekotýmu budou dohlížet na třídění a budou ho hodnotit. Paní uklízečky budou dohlížet na správný úklid ve třídách a v šatnách a budou jej hodnotit. Všechno toto snažení na konci měsíce sečteme. O výsledcích se dozvíte na nástěnce vedle ředitelny a budou také zveřejněny na webových stránkách školy. Nejšikovnější třída se bude celý měsíc starat o putovní pohár. Třída, která se umístí na posledním místě se stane na měsíc útočištěm pro naše putovní prasátko a navíc se každý pátek po dobu jednoho měsíce postará o vynášení tašek na tříděný odpad z celé školy.

Školní rok 2020/2021

Uklidili jsme Jindřichov i okolí:

Zapojili jsme se do celorepublikové akce “Ukliďme Česko”. A že se nám to náramně podařilo zorganizovat a uskutečnit úklid naší obce a okolí, o tom se můžete přesvědčit v článku na hlavních stránkách školy:

https://zsjindrichov.cz/archives/49342

Připravujeme akci: Ukliďme Česko, ukliďme Jindřichov:

I když doba nám zrovna moc nepřeje, nenecháme se jen tak ničím zastavit a chystáme se na pořádnou akci. Máme v plánu udělat správnou věc a pomoci přírodě v naší vesnici. Více o této připravované akci se dozvíte na hlavních stránkách:

https://zsjindrichov.cz/archives/48497

Chystáme se na Den Země:

Protože se již nějakou dobu pyšníme titulem Ekoškola, je třeba ukázat, že jej máme zaslouženě. Proto máme před sebou 2 měsíce zaměřené na přírodu kolem nás a budeme slavit 22. 4. 2021 Den Země.

Více informací o chystané akci naleznete zde: https://zsjindrichov.cz/archives/46925

Třídíme nejen ve škole:

Protože se nám situace zkomplikovala, nemůžeme být momentálně ve škole, třídit tam odpad a věnovat se hodnocení šaten a tříd. To ovšem neznamená, že něco nemůžeme dělat. Naše obec Jindřichov uvedla do provozu v říjnu 2007 sběrný dvůr, který je k dispozici všem občanům Jindřichova. Proto v třídění odpadů, které jsme se učili ve škole můžeme pokračovat i během distanční výuky z domu.

Informace z webových stránek obce (sběrný dvůr): https://www.obecjindrichov.cz/samosprava/odpadove-hospodarstvi/sberny-dvur/

Zde se můžete podívat na pár tipů, které vám pomohou při třídění odpadu doma: https://www.samosebou.cz/2019/04/10/5-tipu-na-nadoby-a-kose-pro-trideni-odpadu-doma/

Spolupráce Ekoškoly, Světové školy a zapojení do projektu Get up and Goals:

Žáci patřící do ekotýmu jsou zvyklí pomáhat snad všude. Je již zvykem, že se podílí na různých projektech. Nejen Světové školy, ale i dalších. Už nějaký ten pátek je naše škola zapojena do projektu Get up and Goals. Ale i všechno krásné jednou končí. V rámci tohoto projektu jsme podnikali celou řadu aktivit, prezentovali jsme se i v Olomouci na žákovské konferenci. Letos probíhá závěrečná fáze tohoto projektu a my jsem stále u toho. Bohužel nepříznivá epidemiologická situace nám nedovolila realizovat se v plném rozsahu, ale vše co bylo v našich silách, to jsme zvládli. Uspořádali jsme online výstavu fotek a vybraní členové ekotýmu se aktivně účastnili online žákovské konference a prezentovali naše snažení. Je třeba podotknout, že šesťáci jsou v tomto projektovém dění prozatím nováčky, ale vše zvládli s přehledem a nasbírali cenné zkušenosti.

Zde se můžete podívat na výsledek žákovské konference. Pojmovou mapu nám jako výstup zaslali z ARPOKu Olomouc:

Učíme se o přírodě:

Členové ekotýmu si všímají přírody kolem nás a trošičku nám ji i nosí do školy. Šesťáci se v hodině přírodopisu osobně seznámili s houbami, které můžeme najít běžně v našem okolí. Samozřejmě nechyběla prezentace zajímavých faktů, o které se nestarala paní učitelka, ale samotní žáci, kteří jsou nadšenci do přírody 🙂

Stále něco sbíráme:

Tentokrát jsme se pustili do spolupráce s naší školní družinou. Paní vychovatelky to rozjely ve velkém stylu a společně s dětmi se pustily do sběru papíru 🙂

Ekoškola pomáhá:

Protože se již dlouhou dobu zaměřujeme na plasty a třídění odpadů, rozhodli jsme se, že naší aktivou lze i pomáhat. Už jsme se společně zapojili do různých akcí. Například nedávno do baterkománie, abychom podpořili projekt města Krnova na obnovu Jelenní studánky. Sbírání nám šlo excelentně. Tak se do toho pustíme znovu. Tentokrát jsme našli výzvu na sběr plastových víček, které by mohly pomoci dobré věci. Tak proč do toho nejít 🙂

Více informací o sbírání víček se dozvíte zde: https://zsjindrichov.cz/archives/44584

Opět jsme se pustili do hodnocení:

Můžeme říci, že už se vlastně jedná o tradici na naší škole. Jako roky předešlé, i letos nás čeká hodnocení úklidu šaten a tříd. Uvidíme, kdo bude střežit pohár vítězů a kdo se naopak bude starat o prasátko a tím i u pravidelný úklid tříděné odpadu na škole. O výsledcích budete vždy informováni na webových stránkách zde:

Hodnocení úklidu ve škole: https://zsjindrichov.cz/uredni-deska/ekoskola/napsali-o-nas

Už známe výsledky Baterkománie:

V loňském školním roce jsme se jako škola rozhodli podpořit projekt, do kterého se zapojilo město Krnov. Už známe i výsledky. Krnovu se bohužel nepodařilo dosáhnout na finanční podporu pro Jelení studánku, ale poděkování je na místě. Naše snaha a chuť pomáhat dobré věci určitě nebude zapomenuta.

Školní rok 2019/2020

Pomáháme, i když nejsme ve škole:

Jednou jsme Ekoškola, proto jsme se rozhodli zapojit do akce “Baterkománie” a pomáháme sbírat použité baterky, abychom je mohli odevzdat městu Krnov. Tím snad pomůžeme v jeho vítězství v soutěži a v realizaci projektu na záchranu Jelenní studánky 🙂

Více se můžete dočíst v dalším článku: https://zsjindrichov.cz/archives/43233

Na vyhodnocování jsme už experti:

Sečíst body a zjistit, kdo je v daném měsíci nejlepší v úklidu, to už zvládáme na jedničku. Jen s tím úklidem v šatnách a ve třídách někteří stále bojují a musí na tom zapracovat. Takové vynášení košů na tříděný odpad každý měsíc není nic, co by nějaká třída za svůj nepořádek chtěla dělat.

Opět a stále hodnotíme úklid:

Měsíce plynou jako voda a my jsme pořád pracovití. Stále počítáme body za úklid, rozdáváme putovní pohár vítězů a také prasátko pro největší nepořádníky. Vyhodnocování už máme v malíčku 🙂

Hodnotíme a počítáme body za úklid ve třídách a šatnách:

Ekokodex:

Nový Ekokodex je na světě 🙂 nyní se už všichni můžou podle něj řídit. A na světlo jsme opět vytáhli i dřívější Ekokodex, aby nás eko-počínání obklopovalo všude 🙂

Začínáme:

Máme za sebou první schůzku ekotýmu v komorním počtu, protože se velká řáda “ekotýmáků” připravuje na různé olympiády. Ale i tak se chystáme na naše aktivity 🙂

Žákovská minikonference Olomouc:

Ve čtvrtek 26. 9. 2019 se část deváťáků vydala naši školu reprezentovat na žákovskou minikonferenci do Olomouce. Měli před sebou nelehký úkol. Představit zbývajícím devíti školám, které jsou společně s námi zapojené do projektu “Get up and goals” akci, kterou jsme realizovali minulý školní rok.

Deváťáci ještě ráno netušili co přesně je čeká, ale byli skvěle připraveni, protože do akce “Plast je past”, kterou na minikonferenci prezentovali, se ve školním roce 2018/2019 zapojovali velice aktivně. V Olomouci se nebáli nasadit si plastové šperky vlastní výroby a směle všem popovídat o naší akci. Část žáků se rozutíkala k okolním stolům, aby se inspirovali tím, co se dělo na ostatních školách.

Ve druhé části minikonference se žáci dozvěděli některé potřebné informace ohledně spolupráce s médii. A ve třetí části deváťáci pracovali s cíli udržitelného rozvoje a zamýšleli se nad dalšími akcemi, které budou chtít letos společně se svými vedoucími pedagogy na škole uspořádat.

Naši deváťáci jsou v tomto ohledu velice zkušení. Není divu, jsou to přece členové ekotýmu, proto jim není nic z této oblasti cizí a vše zvládli na jedničku.

To jsme my, deváťáci – ekotýmáci 🙂
Sešlo se nás opravdu hodně 🙂

Kam vyrážíme??

Naši nejzkušenější Ekotýmáci na škole (deváťáci) mají před sebou nelehký úkol. Vyráží do Olomouce na minikonferenci žákovských projektů, aby prezentovali práci, kterou jsme v loňském školním roce u nás v Jindřichově udělali.

Máme tu čest být jednou ze zapojených škol do projektu “Get up and goals”. Podívejte se, kdo další je zapojen s námi:

https://getupandgoals.cz/projekt/zapojene-skoly/

Co nás čeká:

 • Stále se budeme snažit propojit Ekoškolu, Světovou školu a projekt “Get up and goals” (což se nám minulý školní rok dařilo na výbornou)
 • Budeme pokračovat v hodnocení úklidu v šatnách a ve třídách
 • Pokusíme se rozšířit svoji členskou základnu
 • Budeme rozvíjet “eko – aktivity” na naší škole a podporovat “eko – nápady” členů

Školní rok 2018/2019

Závěr hodnocení úklidu v šatnách a ve třídách pro letošní školní rok:

Pro letošní školní rok ekotým vyhodnotil a ocenil třídu, která si po celou dobu držela nejvyšší místo. Za jejich snažení získal každý žák odměnu v podobě medaile. Za ty děkujeme paní učitelce Haně Cilové.

Vyhodnocujeme plastový audit:

Jak plastový audit probíhal???

Žákům na naší škole byla rozdána tabulka zahrnující kategorie PET láhve, mikrotenové sáčky, plastové krabičky, igelitové tašky a další plastový odpad. K této tabulce dostali přesné instrukce:

 • Na každý den si připravili nádobu, do které po celý den měli dávat plasty, které by jinak za ten den vyhodili
 • Žáci na sebe měli být přísní a spravedliví a každý kousek plastu, který jim prošel rukama a skončil by v koši měli umístit do této nádoby
 • Každý večer měli za úkol do tabulky zaznamenat jaké množství plastového odpadu by ten den vyhodili
 • Tento plastový audit probíhal týden a byl anonymní
 • Získané informace členové ekotýmu zpracovali na plakát, do velké tabulky

Pohádka o třech bratřích aneb jak předejít vzniku odpadu:

Na škole už máme v plném proudu projekt “Get up and goals”, který je letos věnovaný plastům. A my se snažíme tento projekt samozřejmě propojit s ekoškolou.

Protože chceme, aby se do projektu zapojily děti z celé školy, nesmíme opomenout ani naše nejmenší kamarády z MŠ. Žáci osmého ročníku, kteří jsou zároveň členové ekotýmu si pro ně připravili “Pohádku o třech bratřích aneb jak předejít vzniku odpadu.” Osmáci se skrze role 3 princů pokusili dětem přiblížit problematiku odpadů, vzniku skládek, třídění odpadů. Zároveň se snažili děti naučit, jak by měly jejich rodiny zacházet s věcmi, které používají, aby nevznikalo takové množství odpadů. Pohádka byla nejen poučná a vzdělávací, kdy se děti nenásilnou formou dozvěděly mnoho informací, ale zárověň byla i zábavná, protože herci po celou dobu pohádky zapojovali aktivně děti do děje.

Když už si dali osmáci tolik práce s nácvikem představení, své herecké umění předvedli před celou školou na zahájení dětského dne. Na této akci bylo cílem zapojit děti z 1. a 2. třídy, aby se i ony dozvěděly o problematice plastů a odpadů.

Připravujeme se na projekt:

 • Už se nám to rozběhlo – projekt “Get up and goals”.
 • Propojujeme Ekoškolu i Světovou školu.
 • Připravujeme se na divadlo. Žáci osmého ročníku zahrají mladším dětem (hlavně MŠ a první stupeň ZŠ) pohádku tematicky zaměřenou na plasty a třídění odpadů.
 • Proto je třeba připravit si potřebné vybavení a rekvizity.

Máme hotovo:

Plakáty jsou na světě:

 • Plakáty o plastech z různých pohledů jsou hotovy a čekají až budou vystaveny ve škole, aby si je všichni žáci mohli přečíst
 • Jejich vystavení pro zraky všech nás čeká zase příště
 • Plakáty nám poslouží k propojení Ekoškoly a letošního projektu “Get up and goals” a Světové školy

Už se nám to rýsuje:

Plakáty se stále tvoří:

 • Vytvořit takový plakát nám dává pořádně zabrat

Pokračujeme na tvorbě plakátů:

 • Stále pracujeme na plakátech s tematikou PLASTY

Připravujeme plakáty:

 • Zahájili jsme přípravu plakátů, jejichž tematika jsou PLASTY
 • Budeme se věnovat obecně plastům, jejich vlastnostem, výrobě, jejich recyklaci a dalším zajímavostem
 • Napsali jsme firmám žádost o sdělení, jak třídí, recyklují a zacházejí s plastovými obaly svých výrobků
 • O tom všem se brzy budou moci všichni ve škole na našich plakátech dočíst

Polepili jsme si vypínače:

 • Ve škole máme hlavu opravdu zaplněnou, proto není potřeba si ji zatěžovat přemýšlením, který vypínač použít na rozsvícení určitého světla
 • Ekotýmáci nám s tímto pomohli. Na vypínače nalepili obrázky pro lepší orientaci
 • Každý tak bude vědět, po kterém vypínači sáhnout, když bude chtít rozsvítit pouze určitou řadu zářivek

Koše na tříděný odpad dostaly nový kabátek:

 • Žaci z ekotýmu se vydali napříč školou a vyzdobili koše na tříděný odpad novými popisy a obrázky
 • Teď se na škole bude třídit jedna báseň, zaručeně všichni poznají kam má přijít každý kousek jejich odpadků

Chystáme nové obrázky na polepení košů na tříděný odpad:

 • Protože na našich stávajících koších na tříděný odpad, které se nacházejí na každém patře školy jsou obrázky, které nás provází již nějaký pátek, vrhli se členové ekotýmu na jejich obnovu
 • “Ekotýmáci” mají za úkol vytvořit nové obrázky na koše pro sklo, papír a plasty

Co nás čeká:

 • Pokusíme se propojit Světovou školu, Ekoškolu a projekt “Get up and goals
 • Budeme analyzovat množství plastového odpadu na naší škole
 • Provedeme mezi žáky osvětu o plastech
 • Budeme zjišťovat, jestli se poté změní pohled některých na plasty a jestli to bude mít vliv na množství plastového odpadu
 • Opravíme popis vypínačů ke světlům ve třídách a popis košů na tříděný odpad na chodbách
 • Budeme hodnotit úklid ve třídách a v šatnách. Zároveň se budeme věnovat vyhodnocování a oceňování vítězů, ale i poražených