Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál
Shrnutí nejdůležitějších informací:
  • kategorie strávníků již nejsou rozděleny na I. st., II. st. a III. st., ale jsou zařazováni do skupin podle věku žáka, tj. cituji:
    … do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (od 1. 9. – 30. 8.),
    ve kterém dosahují věku 7-10 let, 11-14 let, 15 a více let.
  • první den nemoci lze vydat oběd domů viz § 4 odst. 9) vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, avšak po dobu nemoci, nebo nepřítomnosti žáka ve škole nelze vydávat stravu domů, neboť podle školského zákona č.561/2004 Sb., §122 odst. 2) … má dítě nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole.
  • Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.

Výdej stravy:

Svačinka:od 9,20 hod. do 9,35 hod.
Žáci ZŠ + zaměstnanciod 11,15 hod. do 13,15 hod.
Cizí strávníciod 11,00 hod. do 12,00 hod.

Kapacita školní jídelny je plánovaná na 500 jídel denně.
V současnosti se připravuje průměrně 220 obědů denně.

Při přípravě jídel se bude přednostně využívat čerstvého, sezonního ovoce a zeleniny.
Vedení školní jídelny tímto zajistí splnění výživových hodnot dle potravinového koše v souladu s ustanovením Vyhlášky č. 107/2005 Sb., příloha č. 1 a č. 2.
Vedení školy věří, že se podaří pracovníkům školní jídelny nabídnout zájemcům o stravování kvalitní stravu v příjemném prostředí.

Škola je zapojena do projektu “Ovoce do škol” a “Mléko do škol“. Dodavatelem je firma Bovys. Dodávka zboží je prováděna jednou za týden.

První den nemoci lze vydat oběd domů viz. § 4 odst. 9) vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, avšak po dobu nemoci, nebo nepřítomnosti žáka ve škole nelze vydávat stravu domů, neboť podle školského zákona č.561/2004 Sb., §122 odst. 2) … má dítě nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje a strávník je povinen stravné uhradit v plné výši.

Oznámení o novince ve stravování pro cizí strávníky si přečtěte zde: Novinky v jídelně

Označování alergenů dle nové vyhlášky PDF

Alergeny plakát ve formátu PDF

Co rodiče nevědí o školním stravování ve formátu PDF …

Spotřební koš dnes, výhody, problémy a nedostatky současné vyhlášky ve formátu PDF …