Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Kroužek angličtiny

BŘEZEN

Hrátky s angličtinou ve 2. ročníku

Popsat, co máme na sobě, umíme s naprostým přehledem. Naučili jsme se slovíčka oblečení, umíme už říct větu, která obsahuje číslo, barvu a slovíčko v množném čísle.

Kroužek angličtiny ve 4. a 5. ročníku

Březen se v anglicky mluvících zemích nese zejména v duchu St Patrick Day. Tento významný irský svátek se slaví 17. března. Seznámili jsme s historií tohoto svátku, proč se slaví, s jeho symboly a naučili jsme se některá slovíčka s ním spojená.

ÚNOR

Hrátky s angličtinou ve 2. ročníku

Tento měsíc jsme se věnovali opakování a procvičování slovní zásoby a tvoření vět. K tomu jsme si vyrobili spinnery (neboli káči). Také jsme se začali učit nová slovíčka týkající se oblečení.

Kroužek anglického jazyka ve 4. a 5. ročníku

Valentýn je svátek velmi oblíbený v anglicky mluvících zemích a proto jsme se mu věnovali také v kroužku. Seznámili jsme se s původem tohoto svátku zamilovaných, také jsme si rozšířili slovní zásobu a dle anglického návodu jsme si pro své nejbližší vyrobili “Valentýnka” – krabičku s přáním a překvapením uvnitř.

Také jsme si zkusili Cambridge test na úrovni A0 – A1, který se skládal ze všech kompetencí – poslech, porozumění čtenému, slovní zásoba a gramatika a také mluvení. Zjistili jsme, že angličtina nám opravdu jde, někteří zvládli test bez chybičky a jiní jen s malými chybami.

LEDEN

Hrátky s angličtinou ve 2. ročníku

Barvy, barvy, barvičky…ty nás moc baví. Naučili jsme se všechny základní barvy! Pomohla nám k tomu písnička, pinkaná s balónky, online hry, pexeso a jiné hry… Hodiny jsme si opravdu užili a teď už dokonce umíme celou větou popsat předmět např. It’s a blue train.

Kroužek anglického jazyka ve 4. a 5. ročníku

Novoroční časopis PLAY byl tento měsíc zaměřen na části těla. Naučili jsme se je pojmenovat anglicky a hodně nám k tomu pomohla hra Simon says, kterou hrajeme v angličtině moc rádi. Také jsme se dozvěděli některé zajímavosti o Austrálii a Novém Zélandu.

PROSINEC

Hrátky s angličtinou ve 2. ročníku

Hračky má každý rád, a tak jsem se naučili pár slovíček. Všichni už umíme anglicky říct auto, panenka, buben, kytara, míč, kolo…. A když se řekne prosinec, každý má na mysli Vánoce. V předvánočním čase jsme se seznámili, jak Vánoce slaví děti v Anglii, naučili jsme se jednu anglickou vánoční koledu a vyrobili jsme pro své nejbližší přáníčko… MERRY CHRISTMAS!!!

Kroužek anglického jazyka ve 4. a 5. ročníku

Christmas neboli Vánoce byly hlavním tématem tohoto měsíce. Zopakovali a rozšířili jsme si slovní zásobu formou zábavních her, přečetli jsme si vánoční příběh a také jsme zavítali do kuchyňky, kde jsme si za melodie anglických koled připravili vafle. Byla to mňamka:-) MERRY CHRISTMAS

LISTOPAD

Hrátky s angličtinou ve 2. ročníku

Písnička “Ten little fingers” byla hitem tohoto měsíce. Napočítat anglicky do 10 je už totiž pro nás hračka a zvládají to úplně všichni – popořadě, pozpátku i na přeskáčku:-)

Kroužek angličtiny ve 4. a 5. ročníku

Listopadové číslo časopisu PLAY se věnuje svátku Thanksgiving neboli Díkuvzdání, které se slaví v anglicky mluvících zemích. Seznámili jsme s tradicemi tohoto svátku a proč se slaví. Také jsme si rozšířili naši slovní zásobu o slovesa každodenních činností, podívali jsme se na pohádku Sleeping Beauty (Šípková Růženka) v anglické verzi a také jsme se dozvěděli některá fakta o Jižní Africe.

ŘÍJEN

Hrátky s angličtinou ve 2. ročníku

Protože jsme ve škole, naučili jsme se anglicky pojmenovat některé školní pomůcky. Umíme se zeptat, co to je a také celou věto odpovědět. Zahráli jsme si divadlo, vyrobili jsme si pexeso a také zasoutěžili v “sýrovém závodu”.

Kroužek anglického jazyka ve 4. a 5. ročníku

Hlavním tématem byl Halloween, který se tradičně slaví v anglicky mluvících zemích. Seznámili jsme se s tradicemi a naučili jsme se slovíčka související s tímto svátkem. Také jsme si procvičili popis osob, nakreslili jsme si a popsali příšery.

ZÁŘÍ – Odstartovali jsme kroužky anglického jazyka

Hrátky s angličtinou ve 2. ročníku Nový školní rok začal a protože není čas otálet, druháčci se již začali seznamovat s angličtinou. Tento školní rok navštěvují kroužek všechny děti ze třídy a všem to náramně jde. Hrajeme si, zpíváme, hrajeme divadlo a už se umíme pozdravit, představit se a zazpívat jednu anglickou písničku:-))

Kroužek angličtiny ve 4. a 5. ročníku Také někteří čtvrťáci a páťáci se nadšeně účastní odpoledních kroužků angličtiny, ve kterém si opakujeme již naučenou slovní zásobu z hodin a zároveň si ji rozšiřujeme o novou. Hrajeme si, luštíme křížovky, posloucháme a mluvíme… samozřejmě vše v angličtině:-))