Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Přihlášení, platba a odhlášení stravy

Přihláška ke stravování pro školní rok 2023/24

Přihlašování a odhlašování stravy:

Přihlášky na obědy se přijímají kdykoliv, stačí se přihlásit 1 den před započetím stravování. Odhlášky den předem do 13:00 hod osobně nebo telefonicky (702 086 972).

Možnost placení stravného:

1. platbou v hotovosti –  u vedoucí školní jídelny paní Hanslíkové v kanceláři v budově školní jídelny
2. převodem z účtu na účet číslo 166 870 137/0300, VS 111, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení strávníka

Stravné musí být uhrazeno nejpozději do 5. dne v měsíci.

Obědy či svačinky můžete odhlástit prostřednictvím SMS na telefonním čísle 702 086 972 (paní Michaela Hanslíková).

Obědy je nutné odhlásit den předem do 13.00 hod. na telefonním čísle 702 086 972
nebo na e-mailové adrese jidelna@zsjindrichov.cz

V případě neodhlášené stravy v době nepřítomnosti, bude k ceně obědu připočítána částka 36,- Kč/oběd (provozní režie).