Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENA OD 25. 12. (SVÁTEK) DO 1. LEDNA 2024. PROVOZ BUDE OPĚT ZAHÁJEN V ÚTERÝ 2. LEDNA 2024.

SCHŮZKY S RODIČI DNE 21. 11. 2023
V úterý 21. 11. 2023 v 16:00 hodin se uskuteční Schůzky s rodiči dětí ve třídě U Sluníčka.
Na programu: Heterogenní třídy (postřehy zákonných zástupců)
Kroužky v MŠ (nutná účast rodičů, kteří projevili zájem v dotazníkovém šetření)
Slavnostní podvečer u rozsvíceného stromu – vystupování dětí
Ples ZŠ a OÚ
Zhodnocení společných akcí rodičů s dětmi
Organizační “záležitosti”
Dotazy rodičů

CO POTŘEBUJE DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY?

Do přihrádky:

 • náhradní oblečení pro případ znečištění (triko, legíny/kalhoty, ponožky, spodní prádlo) VŠE PODEPSANÉ, OZNAČENÉ TAK, AŤ SI DÍTĚ SNÁZE SVÉ OBLEČENÍ POZNÁ
 • gumáky a pláštěnku, dle možností také nepromokavé oblečení (DĚTI CHODÍ VEN ZA KAŽDÉHO POČASÍ, s deštníčkem mají omezené možnosti hry, zkoumání a chůze ve dvojicích). PROSÍM PŘIHLÍŽEJTEA AKTUÁLNÍMU POČASÍ A OBMĚŇUJTE OBLEČENÍ V PŘIHRÁDKÁCH.
 • papučky

Do třídy:

 • balení papírových kapesníčků, předškoláci potřebují látkový pytlík a do něj oblečení na tělovýchovné aktivity

POZVÁNKA NA ZAHAJOVACÍ SCHŮZKU S RODIČI DNE 6. 9. 2023 v 16:00 hodin

PROGRAM SCHŮZEK S RODIČI

 • seznámení se školním řádem, právy a povinnostmi vyplývajícími ze školního řádu, ŠVP, projektem Šablony J. A. K.
 • spolupráce s rodiči – např. řeč dítěte, oční kontakt, adaptační program nově příchozích dětí, nemocné děti v MŠ, vzájemná komunikace rodiče – učitelky, možnost konzultačních hodin, nahlédnutí do portfolií dětí, řešení otázek týkajících se dítěte
 • seznámení s uspořádáním tříd v MŠ Jindřichov – věkově smíšené třídy, seznámení s pozitivy věkově heterogenních tříd, denní režim tříd
 • přítomnost asistentů pedagoga a dětí vyžadujících AP ve třídách
 • připomenutí toho, co děti v MŠ potřebují, z důvodu každodenního pobytu venku, vybavení a kontrola přihrádek dětí
 • povinná předškolní docházka dětí v posledním ročníku MŠ, omluvné listy
 • aktualizace kontaktů, připomenutí povinnosti oznamovat změny
 • cíle a záměry vzdělávání pro školní rok 2023/2024
 • co se podařilo v loňském školním roce
 • sledovanost webových stránek
 • akce v MŠ – nově zjišťování zájmu, souhlas rodičů s účastí na celý rok, kartičky pojišťoven
 • seznámení s plánem akcí na měsíc září

plakát schůzky 2023

Školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

byl ukončen zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 a níže naleznete výsledky přijímacího řízení. https://zsjindrichov.cz/wp-content/uploads/2023/05/prijato-neprijato-23-24-beze-jmena-4.docx

ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023

19. 4. 2023 – Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

17. 4. 2023 – Schválení úplaty pro školní rok 2023/2024
Vyvěsila: Mgr. Jana Kerbčárová

26. 1. 2023 – Žádost o uhrazení školného v MŠ Jindřichov za rok 2022.
Vyvěsila: Mgr. Jana Kerbčárová

Vážení rodiče, vystoupení dětí na vánočních trzích v Edenu dne 17. 12. 2022 je z důvodu vysoké nemocnosti dětí zrušeno.

POZVÁNKA NA INFORMATIVNÍ SCHŮZKU S RODIČI MŠ JINDŘICHOV – 2. 11. 2022

Vyvěsila 25. 10. 2022: Monika Machová

informativní schůzka pro rodiče 2. 11. 2022

OZNÁMENÍ RODIČŮM O ZMĚNĚ UMÍSTĚNÍ TŘÍD A ZMĚNĚ HARMONOGRAMU DNE

Vyvěsila: Monika Machová

oznámení rodičům

POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKU

plakát schůzky

INFORMACE Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE MŠ JINDŘICHOV

INFORMACE Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY MŠ JINDŘICHOV ZÁŘÍ 2022