Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

„Základní škola Jindřichov, okres Bruntál, poskytuje základní vzdělání založené na tradici a kvalitě výuky českého jazyka. Vizí školy je v prostředí tzv. „školy rodinného typu“ – pozitivního a přátelského klimatu, dobrých vzájemných vztahů mezi všemi účastníky školního života a otevřeného partnerství. 

  1. Škola pro život ve 21. století 
  2. Škola pro všechny žáky 
  3. Škola spolupracující 

Vize školy vychází z tradičních a praxí osvědčených způsobů práce v předchozích letech a reaguje na požadavky moderního vzdělávání. 

Dlouhodobé cíle vycházejí z vize školy a stanovují se pro jednotlivé oblasti činnosti školy, které jsou předmětem každoročního vlastního hodnocení práce školy a revize strategického a ročního plánu pro následující období. 

Uvedení vize školy do života je podmíněno jejím přijetím všemi účastníky školního života a jejich snahou osobně se v maximální možné míře podílet na jejím plnění a uskutečnění.