ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Archiv autora: Petr Kubisz

Podívejme se na Večernici

Večernice je druhou planetou v pořadí od slunce a zároveň i naší nejbližší planetou, vždyť je od nás vzdálena pouhých 41 400 000 Km. Lze ji brzy po západu Slunce pozorovat pohodlně i bez dalekohledu kousek nad jihozápadním obzorem. Vesmírná podívaná s Večernicí se…
Číst více

Laboratorní práce s kosmickým materiálem

Žáci šestého ročníku v hodině fyziky pracovali se Spacecraft materials kit – sadou materiálů kosmické lodi ESA k experimentálnímu zkoumání různých materiálů. K dispozici měli krychličky z mědi, mosazi, polystyrenu, nízkohustotního polyethylenu, kamene a oceli. Cílem laboratorní práce bylo seznámit se s těmito materiály…
Číst více

Případ ustarané výherkyně

Vytrvalý déšť bušil na přední okno policejního automobilu, ve kterém jeli policejní inspektor Arthur Smart a jeho mladý pomocník … Těmito slovy začínali hodinu žáci devátého ročníku s paní uč. Lozertovou. V rámci mezipředmětových vztahů se žáci v hodině českého jazyka seznámí…
Číst více

Pasování deváťáků

Dnešním dnem byli žáci devátého ročníku pasováni do cechu deváťáků. Ještě před vlastním pasováním ostrým mečem, kterého se zhostila paní ředitelka, seznámili žáci devátého ročníku ostatní žáky školy s desaterem deváťáka. Žáci následně obdrželi „pasovací“ listinu. Všichni přejeme žákům devátého ročníku,…
Číst více

Den Země pro ptáčky

22. dubna se slaví jako Den Země každoročně již od roku 1970. Je to celosvětová událost zaměřená na propagaci a podporu životního prostředí. Žáci osmého ročníku již v zimních měsících popřáli k svátku naší Zemi stavbou ptačích budek, malých příbytků či krmítek. Ptáčci…
Číst více

Návštěva „jaderky“ v Temelíně

V pátek zažili deváťáci neobvyklou exkurzi. Podívali jsme se do elektrárny vzdálené 250 km vzdušnou čarou, do Temelína. Návštěva byla realizována pomocí platformy Teams a žáci 9. ročníku měli možnost nahlédnout až do samotného srdce jaderné elektrárny…, kterým je? Ano, správně,…
Číst více

ELEKTRÁRNA LEDVICE

Dne 24. 2. 2021 se žáci osmého ročníku zúčastnili online exkurze v elektrárně Ledvice. V 8:55 jsem se připojila na exkurzi, kde už čekal pan učitel, paní průvodkyně a mí spolužáci. Paní průvodkyně nás všechny uvítala, a začala s prohlídkou elektrárny, také nám…
Číst více

Den bezpečnějšího internetu

Milí žáci, rádi bychom Vás informovali o Dni bezpečnějšího internetu, ke kterému se Policie ČR připojí v úterý dne 09.02.2021. Uvedený den bude na FB profilu Policie ČR promítáno KYBERKINO. Což znamená, že od rána pravidelně po 30 minutách budou zveřejňována krátká videa upozorňující na…
Číst více

NOC VĚDCŮ 2020

Noc vědců, akce oživující v jeden večer stovky vědeckých budov, do kterých se běžný smrtelník nedostane. Návštěvníci proplouvají laboratořemi, přednáškovými místnostmi, vybuchujícími experimenty a jdou do hloubky aktuálních témat. Děti, dospělí, senioři, každý zapálený pro vědu je vítaný. Setkejte se…
Číst více

Čočky

Tento týden si žáci 8. ročníku ověřili v hodině fyziky funkci čoček. Žáci pomocí bikonvexní spojky, která z rovnoběžných paprsků vytváří paprsek sbíhavý, zkoušeli jestli energie sdružených paprsků je natolik veliká, že zapálí papír. I když se tento úkol zdá…
Číst více

Astro Pi Hackathon BRNO 2019

V pátek 18. 10. se v brněnském sídle firmy S.A.B. Aerospace od 9 hodiny ranní začaly sjíždět týmy i jednotlivci z celé České republiky. Jejich úkol byl nesnadný. V příštích deseti hodinách navrhnout co nejlepší vědecký experiment, který by provedli na oběžné dráze. Pro experiment…
Číst více

T-PROFI – Talenty pro firmy

Dne 17. 10. 2019 proběhla v Krnově ve firmě Strojírny BAŠISTA odborná soutěž Talenty pro firmy (T-PROFI) pořádná Hospodářskou komorou České republiky. Soutěže se zúčastnili čtyři žáci 5. ročníku ZŠ a MŠ Jindřichov spolu se čtyřmi žáky Střední odborné školy z města…
Číst více

Astro Pi

Evropská kosmická agentura (ESA) vyhlásila pro letošní rok soutěž Astro PI Challenge https://esero.scientica.cz/articles/view/128-astro-pi-challenge-posli-svuj-kod-do-vesmiru . Na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) byly v rámci tohoto projektu umístěny dva počítače Raspberry PI nazvané AstroPI, které měli žáci možnost využít. Naši žáci šesté a sedmé třídy se účastnili varianty Mission…
Číst více

Beseda PČR ve škole

Na základě žádosti o pomoc při realizaci preventivní přednášky pro žáky osmého a devátého ročníku proběhla dne 16.5.2019  preventivně informační přednáška se zaměřením na policejní práci a možné rizikové chování studentů.  Dotazy byly různorodé a díky věku a pozornosti všech…
Číst více

Matematický klokan

Matematický klokan je matematická soutěž původem z Austrálie, která se v současnosti organizuje ve více než třiceti zemích světa včetně České republiky, kde je pořádán Jednotou českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP. Celkem je možno získat 120 bodů.…
Číst více

Máme dost kyslíku?

V hodinách zaměřených na přírodovědné obory, fyzice a chemii, jsme měřili hodnoty procentické objemové koncentrace kyslíku ve třídě a venku. Závěry jsou překvapivé. Koncentrace kyslíku měřené ve třídě byly o téměř 3 % nižší než venku. Přibližně stejných hodnot bychom…
Číst více

Bezpečnost, internet – beseda

Víte, kolik času skutečně tráví Vaše dítě na internetu? Jaký je význam slova kyberstalking? Skrývá facebook nějaká nebezpečí? Lze rozpoznat, zda je mé dítě obětí kyberšikany? Jak …??????????????? Tímto Vás zveme na besedu s ředitelem Poradny pro primární prevenci v Bílovci Tomášem…
Číst více