Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

2022/2023

Týdenní plán od 27. 3. do 31.3. 2023

Český jazyk: slova se skupinami dě, tě, ně

Matematika: vyvození násobilky, násobilka 2

Prvouka: jaro na zahradě

Jarní probouzení přírody

Každý rok se s dětmi těšíme až se objeví…..Kdo?….. Přece ploštice!!!! Jarní sluníčko je vylákalo ven. A nejen ploštice, ale i druháky. Nedalo nám a museli jsme se rozběhnout z kopce a radovat se z krásného jarního počasí…

Kdo je první, poslední, před, za, mezi…..

Ovečka je poslední,tygr třetí…..plyšáci, jako pomůcka při upevňování pojmů v matematice

DRUHÁCI SE ZAPOJILI DO PONOŽKOVÉHO DNE

21. 3. je Světovým dnem Downova syndromu. Datum symbolicky odkazuje na podstatu této geneticky podmíněné anomálie, trizomie (ztrojení) 21. chromozomu.

Týdenní plán od 20. 3. do 24. 3. 2023

Český jazyk: shrnutí učiva- spodoba. Slova se skupinami dě, tě, ně

Matematika: numerace do 100, písemné odčítání s přechodem desítky

Prvouka: jaro- jarní květiny

V úterý 21. 3. proběhne v naší škole Ponožkový den.

Druháci se do něj také zapojí a v úterý si oblečou každou ponožku jinou.

Trenér Filip

Stále pokračuje projekt Trenéři do škol. Dalších pět lekcí se žáci budou věnovat základům florbalu. V první hodině se seznamovali s florbalovou hokejkou a míčkem. Hlavně děvčata si musela uvědomit, že hokejka není metla, že se musí uchopit jiným způsobem…..:)

Týdenní plán od 13. 3. 17. 3. 2023

Český jazyk: spodoba znělost- psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

Matematika: odčítání do 100 s přechodem desítky

Prvouka: přichází jaro- příznaky, počasí

NA SVATÉHO ŘEHOŘE, ŽÁBA HUBU OTEVŘE….

Trenér Jirka

Ve čtvrtek měli druháci poslední hodinu s trenérem Jirkou, jehož hodiny byly věnovány rozvoji všestranné zdatnosti. Příště je čekají základy florbalu. Moc se těší……

Týdenní plán od 6. 3. do 10. 3. 2023

Český jazyk: psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

Matematika: numerace do 100 s přechodem desítky

Prvouka: minulost, bidoucnost

ULITY

Taky na jaře nacházíte prázdné šnečí ulity? Nechte se inspirovat druháčky…. Ulity si krásně vyzdobili…..

Týdenní plán od 27. 2. do 3.3. 2022

Český jazyk: psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

Matematika: písemné sčítání, odčítání do 100, počítání se závorkamin

Prvouka: kalendář, dny v týdnu, části dne

V týdnu od 20. 2. do 24. 20. 2023 mají žáci jarní prázdniny.

Trenéři v hodině tělesné výchovy

Stále pokračuje projekt Trenéři do škol. Další čtyři lekce jsou věnovány všestrannému tělesnému rozvoji. Žáci si procvičují rychlost, obratnost, postřeh …

Týdenní plán od 13. 2. do 17. 2. 2023

Český jazyk: upevňování učiva – tvrdé , měkké slabiky

Matematika: numerace do 100, slovní úlohy

Prvouka: Náš svět – měsíce v roce

Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky různými způsoby

Týdenní plán od 6. 2. do 10. 2. 2023

Český jazyk: psaní y, i po měkkých a tvrdých souhláskách

Matematika: numerace do 10

Prvouka: Shrnutí učiva o lidském těle, zdraví a nemoci

Pololetní vysvědčení

V úterý dostali druháci pololetní vysvědčení. Většina byla se známkami spokojena a ten kdo spokojený nebyl, má dalšího půl roku na to, aby si známky vylepšil:)

Týdenní plán od 30. 1. do 3. 2. 2023

Český jazyk: měkké slabiky

Matematika: numerace do 100, dočítání do celé desítky

Prvouka: zdravá strava

V úterý 31. 1. dostanou děti výpis z pololetního vysvědčení

V pátek 3. 2. mají žáci pololetní prázdniny

Další hodina tělesné výchovy s trenéry

Čtení v knihovně

Týdenní plán od 23. 1. do 27.1. 2023

Český jazyxk: měkké slabiky- zdůvodnění pravopisu

Matematika: numerace do 100, sčítání, odčítání jednotek

Prvouka: nemoc, úraz,

Sypte ptáčkům do krmítka…..

Týdenní plán učiva od 16. 1. do 20. 1. 2023

Českýjazyk: upevnění pravopisu tvrdých slabik, vyvození měkkých souhlásek

Matematika: numerace do 100, slovní úlohy

Prvouka: Naše tělo

Týdenní plán od 9. 1. do 13.1. 2023

Český jazyk: tvrdé souhlásky- pravopis

Matematika: numerace do 100, geometrie: úsečka, délka úsečky, měření

Prvouka: opakování učiva o zimě

Další lekce tělesné výchovy s trenérem. Tentokrát to byly tanečky

Týdenní plán od 3. 1. do 6. 1. 2023

Český jazyk: rozdělení souhlásek, tvrdé souhlásky- pravopis

Matematika: písemné sčítání, odčítání desítek, sčítání jednotek a desítek

Prvouka: zimní sporty

Předvánoční čas

Týdenní plán od 19. 12. do 22. 12. 2022

Český jazyk: opakování- doplnění samohlásek krátkých, dlouhých, ů,ú, druhy vět

Matematika: sčítání, odčítání desítek

Prvouka: Vánoce- zvyky a tradice

V pátek 23. 12. mají děti vánoční prázdniny. Do školy se vrátíme v úterý 3. 1. 2023

Třetí plavání si všichni moc užili:)

Týdenní plán pd 12. 12. do 16. 12. 2022

Český jazyk: ů,ú, rozdělení souhlásek, slabikotvorné r,l

Matematika: rozklad čísel na desítky a jednotky, porovnávání čísel do 100, sčítání, odčítání desítek

Prvouka: opakování- domov, Zima

Druhá lekce plavání

Týdenní plán pd 5. 12. do 9. 12. 2022

Český jazyk: rozdělení hlásek. Samohlásky krátké, dlouhé

Matematika: číselná řada do 100, rozklad na desítky, jednotky. Sčítání desítek

Prvouka: Naše vlast, státní symboly

Ve středu 7. 12. jedeme opět na plavání!!

První plavání

Ve středu se druháci zúčastnili první lekce plavání. Všem se na bazéně moc líbilo. Obavy rodičů se tak nenaplnily a všichni se už těší na příští týden.:)

Týdenní plán od 28. 11. do 2. 12. 2022

Český jazyk: dělení slov na konci řádku, hláska písmeno, rozdělení hlásek

Matematika: vyvození číselné řady do 100, desítky. jednotky

Prvouka: místo, kde žijeme

V úterý 29. 11. 2022 se konají individuální třídní schůzky, od 15:00 hod.

Ve středu 30. 11. 2022 jedeme na plavání !!!

Týdenní plán od 21. 11. do 25. 11. 2022

Český jazyk: slovní význam- slova nadřazená, podřazená, souřadná, mnohoznačná, citově zabarvená

Matematika: numerace do 20, vyvození číselné řady do 100

Prvouka: domácí mazlíčci

Zajímavá přednáška

Před nedávnem navštívil žáky druhého ročníku jejich starší spolužák Petr Bohačík. Ten má velmi zajímavého koníčka. Sbíra a zajíma se o různé fosílie, zkameněliny a přírodniny. Přinesl jim ukázat spoustu předmětů a svým poutavým vyprávěním děti nadchl natolik, že nestačil odpovídat na jejich zvídavé otázky.

Týdenní plán od 14. 11 do 18. 11. 2022

Český jazyk: slova souznačná, nadřazená

Matematika: numerace do 20

Prvouka: vztahy v rodině

V pátek jedeme do kina na pohádku ENCANTO

Hledáme slova protikladná

Týdenní plán od 7. 11. do 11. 11. 2022

Český jazyk: Slovo, pořádek slov ve větě, slovní význam

Matematika: numerace do 20 s přechodem desítky, rýsování – lomená čára

Prvouka: rodina, domov, vztahy v rodině

MOŠT

V prvouce jsme zakončili učivo o podzimu přípitkem jablečným moštem. Z čeho a jak se mošt vyrábí, nám vyprávěl spolužák Filip Jurečka, který dětem přinesl celých 10 litrů výborného, čerstvého moštu. Všem nám moc chutnal. Filipovi a jeho rodičům moc děkujeme:)

Týdenní plán od 31. 10. do 4. 11. 2022

Český jazyk: shrnutí druhů vět, věta slovo, slovní význam

Matematika: numerace do 20 s přechdem desítky, písemné sčítání

Prvouka: opakování učiva o podzimu, U nás doma

Týdenní plán od 17. 10. do 21. 10. 2022

Český jazyk: procvičování druhů vět, slovo ve větě

Matematika: numerace do dvaceti s přechodem desítky

Prvouka: ovoce a zelenina, druhy ovoce, zeleniny

Poznáváme stromy listnaté a jehličnaté

Týdenní plán od 10. 10. do 14. 10. 2022

Český jazyk: druhy vět

Matematika: vyvození odčítání s přechodem desítky

Prvouka: podzimní plody, význam lesa

Týdenní plán od 3. 10. do 7. 10. 2022

Český jazyk: pořadí vět v textu, vyvození druhů vět

Matematika: numerace do 20 s přechodem desítky, slovní úlohy, dočítání

Prvouka: podzim u rybníka, v lese

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

Proč slavíme 28. září? Kdo byl svatý Václav? Jak se jmenovala jeho babička? To je jen několik otázek, na které děti našly odpověď během projektového dne.

Týdenní plán od 26. 9. do 30. 9. 2022

Český jazyk: řazení písmen, slov podle abecedy

Matematika: sčítání s přechodem desítky, znázornění příkladů na číselné ose, slovní úlohy

Prvouka: podzim- podzimní rovnodennost, příroda na podzim

Ve středo 28. 9. je státní svátek

V pátek 30. 9. bude branný závod. Děti příjdou ve sportovním oblečení a vezmou si svačinu, školní svačina je na tento den odhlášená.

ABECEDA pro druháky není věda, zvládají ji s hravostí

Týdenní plán od 19. 9. do 23. 9. 2022

Český jazyk: pořadí vět v textu, pořadí slov ve větě

Matematika: sčítání s přechodem desítky, 9+, 8+

Prvouka: bezpečnost, dopravní prostředky

Muchomůrky

Týdenní plán od 12. 9. do 16. 9. 2022

Český jazyk: počet slov ve větě, počet vět, vlastní jména

Matematika: numerace do 20, slovní úlohy, rozklad čísel

Prvouka: Naše škola, život ve škole

13. 9. v 15:30 se konají informativní třídní schůzky

Druháci vzpomínali na prázdniny

Žáci byli poučeni o bezpečném chování ve škole. Zde je jaho obsah:

Týdenní plán učiva od 5. 9. do 9. 9. 2022

Český jazyk: opakování učiva z 1. ročníku – písmena, slabiky, slova

Matematika: numerace do 20, rozklady čísel, slovní úlohy

Prvouka: škola . chování ve vyučování, o přestávce, jména spolužáků, zaměsrnanců

Prosím o obalení všech knih a sešitů a doplnění chybějících pomůcek.

Prázdniny utekly jako voda a nás čeká nový školní rok 2022/23

Pár informací na začátek:

Slavnostní zahájení nového školního roku se koná 1. září v 9:00 hodin v sále Penzionu Eden, poté se děti rozejdou domů, popřípadě do družiny, která je tento den do 13.30 hodin. Tento den si žáci neberou aktovky.

V pátek 2. 9. budou mít žáci 4 vyučovací hodiny, dostanou sešity, učebnice, zařadí si pomůcky…

Obědy ve školní jídelně budou od 2. 9., svačinky od pondělí 5. 9.

První třídní schůzky proběhnou v úterý 13. 9. v 15:30 hodin, bude to společná informativní schůzka.

Od listopadu začne plavecký kurz, který je ve druhé třídě součástí tělesné výchovy, cenu a bližší informace obdržíte později.

Žáci druhého ročníku hradí pracovní sešity a písanky. Částka za 1. pololetí činí 140,- Kč. Peníze můžete uhradit na účet školy nebo v hotovosti třídní učitelce. Číslo účtu: 166870137/0300, VS 22223, Poznámka: příjmení a jméno žáka/sešity

Komunikace mezi rodiči a školou bede probíhat přes Bakaláře a prostřednictvím notýsku.

Přikládám seznam pomůcek:

 • Psací potřeby: pero (Tornado, Pillot, Stabilo)
 • Tužky: č. 2 – 2x na psaní, č. 3 na rýsování
 • Pravítko trojúhelníkové s ryskou
 • Pastelky, voskovky
 • Sadu barevných papírů formátu A4
 • Fixy – menší sada
 • Vodové barvy
 • Dva kulaté štětce na barvy vodové užší a širší
 • Nůžky – kulaté
 • Tuš černá- malá lahvička, plastelína
 • Lepidlo, strouhátko
 • Napisovací fólie
 • Obaly na sešity a učebnice

Cvičební úbor, ubrousek na svačinku, balík kapesníků

Na dobrou spolupráci a úspěšný školní rok se těší třídní učitelka Mgr. Alžběta Balvanová