Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

2022/2023

Týdenní plán od 28. 11. do 2. 12. 2022

Český jazyk: dělení slov na konci řádku, hláska písmeno, rozdělení hlásek

Matematika: vyvození číselné řady do 100, desítky. jednotky

Prvouka: místo, kde žijeme

V úterý 29. 11. 2022 se konají individuální třídní schůzky, od 15:00 hod.

Ve středu 30. 11. 2022 jedeme na plavání !!!

Týdenní plán od 21. 11. do 25. 11. 2022

Český jazyk: slovní význam- slova nadřazená, podřazená, souřadná, mnohoznačná, citově zabarvená

Matematika: numerace do 20, vyvození číselné řady do 100

Prvouka: domácí mazlíčci

Zajímavá přednáška

Před nedávnem navštívil žáky druhého ročníku jejich starší spolužák Petr Bohačík. Ten má velmi zajímavého koníčka. Sbíra a zajíma se o různé fosílie, zkameněliny a přírodniny. Přinesl jim ukázat spoustu předmětů a svým poutavým vyprávěním děti nadchl natolik, že nestačil odpovídat na jejich zvídavé otázky.

Týdenní plán od 14. 11 do 18. 11. 2022

Český jazyk: slova souznačná, nadřazená

Matematika: numerace do 20

Prvouka: vztahy v rodině

V pátek jedeme do kina na pohádku ENCANTO

Hledáme slova protikladná

Týdenní plán od 7. 11. do 11. 11. 2022

Český jazyk: Slovo, pořádek slov ve větě, slovní význam

Matematika: numerace do 20 s přechodem desítky, rýsování – lomená čára

Prvouka: rodina, domov, vztahy v rodině

MOŠT

V prvouce jsme zakončili učivo o podzimu přípitkem jablečným moštem. Z čeho a jak se mošt vyrábí, nám vyprávěl spolužák Filip Jurečka, který dětem přinesl celých 10 litrů výborného, čerstvého moštu. Všem nám moc chutnal. Filipovi a jeho rodičům moc děkujeme:)

Týdenní plán od 31. 10. do 4. 11. 2022

Český jazyk: shrnutí druhů vět, věta slovo, slovní význam

Matematika: numerace do 20 s přechdem desítky, písemné sčítání

Prvouka: opakování učiva o podzimu, U nás doma

Týdenní plán od 17. 10. do 21. 10. 2022

Český jazyk: procvičování druhů vět, slovo ve větě

Matematika: numerace do dvaceti s přechodem desítky

Prvouka: ovoce a zelenina, druhy ovoce, zeleniny

Poznáváme stromy listnaté a jehličnaté

Týdenní plán od 10. 10. do 14. 10. 2022

Český jazyk: druhy vět

Matematika: vyvození odčítání s přechodem desítky

Prvouka: podzimní plody, význam lesa

Týdenní plán od 3. 10. do 7. 10. 2022

Český jazyk: pořadí vět v textu, vyvození druhů vět

Matematika: numerace do 20 s přechodem desítky, slovní úlohy, dočítání

Prvouka: podzim u rybníka, v lese

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

Proč slavíme 28. září? Kdo byl svatý Václav? Jak se jmenovala jeho babička? To je jen několik otázek, na které děti našly odpověď během projektového dne.

Týdenní plán od 26. 9. do 30. 9. 2022

Český jazyk: řazení písmen, slov podle abecedy

Matematika: sčítání s přechodem desítky, znázornění příkladů na číselné ose, slovní úlohy

Prvouka: podzim- podzimní rovnodennost, příroda na podzim

Ve středo 28. 9. je státní svátek

V pátek 30. 9. bude branný závod. Děti příjdou ve sportovním oblečení a vezmou si svačinu, školní svačina je na tento den odhlášená.

ABECEDA pro druháky není věda, zvládají ji s hravostí

Týdenní plán od 19. 9. do 23. 9. 2022

Český jazyk: pořadí vět v textu, pořadí slov ve větě

Matematika: sčítání s přechodem desítky, 9+, 8+

Prvouka: bezpečnost, dopravní prostředky

Muchomůrky

Týdenní plán od 12. 9. do 16. 9. 2022

Český jazyk: počet slov ve větě, počet vět, vlastní jména

Matematika: numerace do 20, slovní úlohy, rozklad čísel

Prvouka: Naše škola, život ve škole

13. 9. v 15:30 se konají informativní třídní schůzky

Druháci vzpomínali na prázdniny

Žáci byli poučeni o bezpečném chování ve škole. Zde je jaho obsah:

Týdenní plán učiva od 5. 9. do 9. 9. 2022

Český jazyk: opakování učiva z 1. ročníku – písmena, slabiky, slova

Matematika: numerace do 20, rozklady čísel, slovní úlohy

Prvouka: škola . chování ve vyučování, o přestávce, jména spolužáků, zaměsrnanců

Prosím o obalení všech knih a sešitů a doplnění chybějících pomůcek.

Prázdniny utekly jako voda a nás čeká nový školní rok 2022/23

Pár informací na začátek:

Slavnostní zahájení nového školního roku se koná 1. září v 9:00 hodin v sále Penzionu Eden, poté se děti rozejdou domů, popřípadě do družiny, která je tento den do 13.30 hodin. Tento den si žáci neberou aktovky.

V pátek 2. 9. budou mít žáci 4 vyučovací hodiny, dostanou sešity, učebnice, zařadí si pomůcky…

Obědy ve školní jídelně budou od 2. 9., svačinky od pondělí 5. 9.

První třídní schůzky proběhnou v úterý 13. 9. v 15:30 hodin, bude to společná informativní schůzka.

Od listopadu začne plavecký kurz, který je ve druhé třídě součástí tělesné výchovy, cenu a bližší informace obdržíte později.

Žáci druhého ročníku hradí pracovní sešity a písanky. Částka za 1. pololetí činí 140,- Kč. Peníze můžete uhradit na účet školy nebo v hotovosti třídní učitelce. Číslo účtu: 166870137/0300, VS 22223, Poznámka: příjmení a jméno žáka/sešity

Komunikace mezi rodiči a školou bede probíhat přes Bakaláře a prostřednictvím notýsku.

Přikládám seznam pomůcek:

 • Psací potřeby: pero (Tornado, Pillot, Stabilo)
 • Tužky: č. 2 – 2x na psaní, č. 3 na rýsování
 • Pravítko trojúhelníkové s ryskou
 • Pastelky, voskovky
 • Sadu barevných papírů formátu A4
 • Fixy – menší sada
 • Vodové barvy
 • Dva kulaté štětce na barvy vodové užší a širší
 • Nůžky – kulaté
 • Tuš černá- malá lahvička, plastelína
 • Lepidlo, strouhátko
 • Napisovací fólie
 • Obaly na sešity a učebnice

Cvičební úbor, ubrousek na svačinku, balík kapesníků

Na dobrou spolupráci a úspěšný školní rok se těší třídní učitelka Mgr. Alžběta Balvanová