Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

2023/2024

Třídní učitelka: Tereza Štefková Zvařičová
Kontakt: zvaricova@zsjindrichov.cz
Telefon: 602 156 954

SKLÁDÁME MRKVIČKY ANEB POROZUMĚNÍ TEXTU

Dnes jsme si v jazyku českém hráli se slovíčky a skládali věty. Další zábavná činnost, která nás učí přemýšlet nad obsahem textu, připomíná nám, že na konci věty nesmíme zapomínat tečku. Také jsme pracovali ve dvojici, či menší skupině, kde se učíme komunikovat a pracovat s názorem druhých, radit se, konzultovat, spolupracovat a společně směřovat k danému cíli. Další aktivitou byl opis poskládaných vět.

MATEMATIKA HROU

I v matematice se snažíme udělat si počítání veselé, aktivní a zábavné. Hra “PLÁCAČKY” je výborným nástrojem k procvičení rychlosti a správnosti počítání, pomáhá nám ke zautomatizování početních vazeb a ještě navíc se u této činnosti hýbeme a soutěžíme.

TÝDENNÍ PLÁN- 18.9. -22.9.2023

Jazyk český: Vlastní jména, slohová cvičení- porozumění textu, opis přepis , diktát,

čtení- čítanka+ práce s textwm formou pracovních listů

OPAKOVÁNÍ Z 1.ROČ. – slabika, slovo, věta

Matematika: opakování učiva z 1.ročníku- rozklady čísel do 20, početní řetězy, sčítací pyramidy, jednoduché slovní úlohy, dopočítávání do celku,

Prvouka: budova školy, místnosti v ní a povolání lidí, kteří ve škole pracují+ rozvrh hodin

Hurá do tělocvičny

Tento týden nám v některé dny počasí ukázalo, že se již opravdu blíží podzim a tak jsme se s dětmi v rámci tělesné výchovy vydali do jejich tolik oblíbené tělocvičny. Děti si na začátku hodiny protáhly tělo u rozcvičky, při které jsme využili prvky dětské jógy, které jsme se v loňském roce naučili od trenérů. Poté měly děti nachystáno několik stanovišť, na kterých např: skákaly přes švihadlo, cvičily s obručemi, hrály fotbal, nebo třeba házely na koš. Tělocvik nás moc baví.

PRVOUKA V PŘÍRODĚ

Jelikož je stále krásné počasí, rádi využíváme možnosti učit se venku. Tento týden jsme se vydali do přírody zopakovat si učivo prvouky z prvního ročníku. Mluvili jsme o listnatých a jehličnatých stromech, o jedlých a nejedlých houbách, o lesních zvířatech, o stálých a stěhovavých ptácích, o počasí, ročních obdobích a měsících v roce. Těšíme se na další výuku venku 🙂

TÝDENNÍ PLÁN 11.9.-15.9.2023

Jazyk český: opakování učiva z 1.ročníku – počet slabik ve slově, první a poslední hláska, tvary velkých a malých písmen, skládání slov, opis, přepis

Matematika: opakování učiva z prvního ročníku

sčítání, odčítání do 20 bez přechodu přes desítku, porovnávání čísel, rozklad čísla, znározňování čísel na číselné ose, sčítání a odčítání na číselné ose, jednoduché slovní úlohy

Prvouka: opakování učiva 1.ročníku – rozlišování plodů na ovoce zeleninu, zvířata na statku, semafor, roční období, měsíce v roce, dny v týdnu, jehličnaté stromy, listnaté stromy, jarní květiny

Vítejte na stránkách 2.ročníku

Prázdniny utekly jako voda a nás čeká nový školní rok 2023/2024

Pár informací na začátek:

Slavnostní zahájení nového školního roku se koná 4. září v 9:00 hodin v sále Penzionu Eden, poté se děti rozejdou domů, popřípadě do družiny. Tento den si žáci neberou aktovky.

V úterý 5. 9. budou mít žáci 4 vyučovací hodiny, vyučování bude tento den probíhat formou třídnických prací.

Od středy 6.9.2023 se budeme učit již dle rozvrhu hodin, který děti včas obdrží. Do pátku 8.9. bude každý den vyučování do 11: 15 hod.

Obědy ve školní jídelně budou od 5. 9., svačinky od pondělí 11. 9.

První třídní schůzky by měly proběhnout v úterý 19. 9. 2023 , bude upřesněno.

Hned během prvního pololetí začneme jezdit na plavecký kurz, který je ve druhé třídě součástí tělesné výchovy, cenu a bližší informace obdržíte později.

Žáci druhého ročníku hradí pracovní sešity a písanky. Částka bude co nejdříve upřesněna.

Komunikace mezi rodiči a školou bude probíhat přes Bakaláře a prostřednictvím notýsku.

Přikládám seznam pomůcek:

 • Psací potřeby: pero (Tornado, Pillot,) raději 2 kusy
 • Tužky: č. 2 – 2x na psaní, č. 3 na rýsování
 • Pravítko trojúhelníkové s ryskou
 • Pastelky, voskovky
 • Sadu barevných papírů formátu A4
 • Fixy – menší sada
 • Vodové barvy – prosím, lepší varianta jsou určitě anilinové
 • sada štětců – kulaté, ploché i tenké
 • Nůžky
 • Tuš černá- malá lahvička, plastelína
 • Lepidlo (velké), strouhátko
 • Napisovací fólie
 • Obaly na sešity a učebnice

Cvičební úbor, ubrousek na svačinku, balík kapesníků

Na dobrou spolupráci a úspěšný školní rok se těší třídní učitelka Mgr. Tereza Štefková Zvařičová