Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Žákovský parlament

Školní rok 2022/2023

Od října letošního školního roku se naši žáci, přesněji zvolení zástupci 5. – 9. tříd, setkávají jedenkrát měsíčně radí se, co by se mohlo v naší škole dít, zlepšit, objevit.

Všichni členové projednali tyto stanovy:

Na první schůzce byli zvoleni:

Předseda: Natálie Chvístková

Místopředseda: Tereza Bordovská

Zápisy z jednotlivých setkání: