Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Archiv autora: Ivana Foretková

DOPRAVNÍ VÝCHOVA V KRNOVĚ

V minulém týdnu se čtvrťáčci účastnili výuky dopravní výchovy ve Středisku volného času v Krnově. Opakovali si značky, povinnou výbavu kola, zásady bezpečnosti a učili se, jak budou reagovat v různých dopravních situacích a také se vzorně připravovali na závěrečný test. Nejvíce ze…
Číst více

VLASTIVĚDA HROU

V rámci projektového vyučování jsme se věnovali vlastivědě. Děti si připomněly svátek svatého Václava: Prostřednictvím komiksu a projekce život nejen v období středověku, počátky národní identity, ale především význam osobnosti knížete Václava v dlouhé české historii. Další náplní dopoledne bylo zeměpisné putování po…
Číst více

Letní radovánky v Krnově

V úterý děti – žáci druhé třídy v rámci třídního výletu navštívily filmové představení v kině Mír, premiérovou pohádku Zakletá jeskyně. Vydováděly se v dětském centru Dino, kde si pro ně pracovníci klubíku připravili letní tvoření – kornouty zmrzliny z papíru a vlny, jako upomínku…
Číst více

Malí programátoři

Tak byl nazván projekt, jehož cílem a náplní bylo seznámit žáky druhé třídy se základy robotiky a principy blokového programování. Připravit je nejen na výuku, která je čeká v následujících letech, ale i na pochopení fungování světa kolem nás. Děti si…
Číst více

Den Země

Země plná naděje a života nebo nemocná a zničená? Řadou aktivit si žáci druhé třídy připomněli Den Země. Primární bylo objasnění si a pochopení základních pojmů jako ekologie, životní prostředí, životní styl, globální problémy naší planety, možnosti ochrany a podpory…
Číst více

Velikonoční tvoření

Ve druhé třídě jsme si velikonoční zvyky a tradice připomenuli v rámci projektového dne s názvem Velikonoční tvoření. Děti s tvůrčím zaujetím a fantazií malovaly papírové velikonoční kraslice, vytvářely velikonoční dekorace z tradičních jarních materiálů – březových větviček, vrbového proutí, skořápek, barevných mašliček. Nechybělo…
Číst více