Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Archiv autora: Ivana Foretková

Školní kolo dějepisné olympiády

V minulém týdnu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnili žáci sedmého, osmého a devátého ročníku, tematické zaměření letošního 53. ročníku je: „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.”…
Číst více

Chodby zazářily podzimními barvami

Ve výtvarné výchově žáci tvoří krásné, námětově a barevně rozmanité práce. Pomalu se nám začínají plnit všechny výstavní plochy školních chodeb. Učíme se nejen tvořit, ale také výtvarné umění vnímat. Dokonce jsme si spontánně o jedné přestávce uspořádali vlastní vernisáž.

Finále dopravní výchovy

Jak je náročné získání oprávnění a průkazky cyklisty si zkusili v úterý žáci čtvrtého ročníku. Teoretickou a praktickou zkouškou završili své snažení, v návaznosti na podzimní výuku na dopravním hřišti i prostřednictvím testu. Většinu času v slunném, ale chladném počasí strávili žáci na…
Číst více

Pečení, pečení

Druhým dnem dnes pokračovalo naše velikonoční tvoření a učení, nejprve jsme si napsali recept a potřebné pomůcky. Následně jsme se pustili do samotného pečení perníčků s motivy vajíček, zajíčků, slepiček, nejvíce bylo určitě srdíček. Práce šla všem od ruky, chlapci…
Číst více

DOPRAVNÍ VÝCHOVA V KRNOVĚ

V minulém týdnu se čtvrťáčci účastnili výuky dopravní výchovy ve Středisku volného času v Krnově. Opakovali si značky, povinnou výbavu kola, zásady bezpečnosti a učili se, jak budou reagovat v různých dopravních situacích a také se vzorně připravovali na závěrečný test. Nejvíce ze…
Číst více

VLASTIVĚDA HROU

V rámci projektového vyučování jsme se věnovali vlastivědě. Děti si připomněly svátek svatého Václava: Prostřednictvím komiksu a projekce život nejen v období středověku, počátky národní identity, ale především význam osobnosti knížete Václava v dlouhé české historii. Další náplní dopoledne bylo zeměpisné putování po…
Číst více

Letní radovánky v Krnově

V úterý děti – žáci druhé třídy v rámci třídního výletu navštívily filmové představení v kině Mír, premiérovou pohádku Zakletá jeskyně. Vydováděly se v dětském centru Dino, kde si pro ně pracovníci klubíku připravili letní tvoření – kornouty zmrzliny z papíru a vlny, jako upomínku…
Číst více

Malí programátoři

Tak byl nazván projekt, jehož cílem a náplní bylo seznámit žáky druhé třídy se základy robotiky a principy blokového programování. Připravit je nejen na výuku, která je čeká v následujících letech, ale i na pochopení fungování světa kolem nás. Děti si…
Číst více

Den Země

Země plná naděje a života nebo nemocná a zničená? Řadou aktivit si žáci druhé třídy připomněli Den Země. Primární bylo objasnění si a pochopení základních pojmů jako ekologie, životní prostředí, životní styl, globální problémy naší planety, možnosti ochrany a podpory…
Číst více

Velikonoční tvoření

Ve druhé třídě jsme si velikonoční zvyky a tradice připomenuli v rámci projektového dne s názvem Velikonoční tvoření. Děti s tvůrčím zaujetím a fantazií malovaly papírové velikonoční kraslice, vytvářely velikonoční dekorace z tradičních jarních materiálů – březových větviček, vrbového proutí, skořápek, barevných mašliček. Nechybělo…
Číst více