Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Školní rok 2023/2024

Informujeme o změně – navýšení ceny obědů cizích strávníků a ceny svačinky pro žáky ZŠ.
Změna je platná od 1. 3. 2023.
Aktuální ceník naleznete níže.

Ceny obědů a norma masa v syrovém stavu

3-6 let celodenní strava (přesnídávka 9,- Kč, svačina  8,- Kč)
7 let celodenní strava (přesnídávka 9,- Kč, svačina  9,- Kč)
38,- Kč 0,05 kg
41,- Kč 0,07 kg
7-10 let29,- Kč0,07 kg
11-14 let31,- Kč0,08 kg
15 a více let32,- Kč0,10 kg
zaměstnanci školy + důchodci vlastní40,- Kč0,10 kg
cizí strávníci76,- Kč0,10 kg
Svačinka pro žáky ZŠ15,- Kč 

Cizí strávníci mají jednotnou cenu. Obědy mohou sníst přímo ve školní jídelně v době od 11:00 do 12:00 hod, nebo odebrat do přinesených nádob buď osobně nebo prostřednictvím rozvážkové služby zajišťované OÚ Jindřichov.

Školní stravování žáků se poskytuje pouze v době jejich pobytu ve škole (§ 122 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.), přičemž první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole (možno oběd odebrat do jídlonosiče, § 4 odst. 9 vyhl. č. 107/2005 Sb.), od 2. dne a další dny je nutno oběd odhlásit. Pokud nebude oběd v době nepřítomnosti žáka odhlášen, bude zaúčtován za plnou cenu podle věkové skupiny.

Odhlášení obědů se provádí vždy do 13.00 hodin den předem telefonicky nebo, SMS 702 086 972 nebo e- mailem jidelna@zsjindrichov.cz.