Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY ve školním roce 2023/2024:

  • ranní družina 6:00 – 7:30 hodin (mohou využít všechny děti)
  • odpolední družina 11:15 – 16:15 hodin
  • doprovod dětí k autobusovému spoji v 13:20
  • snížená platba školného pro děti, které mají v přihlášce docházku do ŠD jen v některých dnech
  • ve výjimečných případech rodiče mohou podat žádost o úlevu z platby školného u vedoucí vychovatelky
  • Telefonní číslo 602 283 525, mobil 736 284 061 (Vopelková)

Informace k provozu a činnosti ŠD

V době mezi 13:30 a 15:00 hodinou probíhá výchovně vzdělávací a zájmová činnost, při které můžeme být mimo třídu ŠD i mimo budovu školy. Proto Vás žádáme, abyste v uvedenou dobu své děti vyzvedávali jen v nutných případech. O této akci budete vždy předem informováni v záložce oznámení ŠD.

Stane – li se, že potřebujete dítě vyzvednout v jinou dobu, než je uvedeno v přihlášce, sdělte nám prosím písemně datum a hodinu odchodu. Nestačí pouze zatelefonovat, Vámi podepsané sdělení je důležité k zajištění maximální bezpečnosti Vašich dětí.

Úplata za ŠD je pro školní rok 2023/2024 stanovena ve výši 50,-Kč / měsíčně. Z důvodu účetních operací plaťte na účet školy 166870137/0300, VS: 222, do poznámky napsat: “školné ŠD, příjmení a jméno dítěte”. Za 1. pololetí k 30. 11. 2023 částku 250,-Kč a k 31. 3. 2024 částku 250,-KČ.

Děti potřebují s sebou do ŠD: oděv na zahradu (hřiště).

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ředitelství školy oznamuje všem svěřeným dětem ve školní družině a jejich zákonným zástupcům, že děti nemohou svévolně opustit prostory, kde se mají zdržovat s pedagogem. Pokud k tomuto dojde, půjde o porušení vnitřního řádu ŠD, a toto je pak důvodem ke zrušení docházky do školní družiny.

Přihlášku do školní družiny je možné vyzvednout u vedoucí vychovatelky.

Provoz školní družiny v minulých letech