Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Zahrada v přírodním stylu pro MŠ a ZŠ Jindřichov

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál získala na realizaci akce Zahrada v přírodním stylu
pro MŠ a ZŠ Jindřichov, Jindřichov 457, 79383 podporu formou kombinované dotace v celkové
výši 438 208,35 Kč. Tento požadavek na podporu představuje 85,00 % z celkových uznatelných nákladů akce
ve výši 515 539,24 Kč.


Předmět podpory
Cílem projektu je revitalizace přírodní zahrady v areálu MŠ a ZŠ Jindřichov. Součástí projektu je výsadba
stanovištně vhodného stromu a nárůst časové dotace ve využívání zahrady. V rámci realizace projektu
dojde k úpravě zahrady na ploše 3 000 m2.

Přínos navrhovaných opatření
Rozvoj míst, kde probíhá předškolní výchova, způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt
dětí s přírodou.

Projekt je zaměřen na rekonstrukci přírodní zahrady, kterou bude škola využívat při výuce. Stávající herní sestavy budou doplněny interaktivními a didaktickými prvky. Projekt má za cíl vybudovat přírodní zahradu využitelnou při výuce na MŠ, při organizování školních akcí. Tato přírodní zahrada bude sloužit jako “venkovní učebna”.

„Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Ministerstvo životního prostředí
www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR
www.sfzp.cz