Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál
  • Hodnocení úklidu ve třídách a v šatnách – veškeré informace jsou zveřejněny na webových stránkách školy (záložka EKOŠKOLA) a na nástěnce vedle ředitelny (informace předávány třídním učitelům a probírány na třídnických hodinách)
  • Hodnocení třídění odpadů – informace o průběhu na webových stránkách školy, informace předávány třídním učitelům a probírány na třídnických hodinách
  • Rozvíjet EVVO v projektových dnech na škole – propojení EVVO a dějepisu (projekt KROKUS), Den Země (zapojení ZŠ, MŠ i ŠD)
  • Šířit dobré jméno školy propagací školy na veřejnosti (webové stránky)
  • Prohloubit ekologizaci provozu školy – propojení s pracovními činnostmi (tvorba ekologických vermikompostérů, …)