Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Archiv autora: Alena Grossová

Malá noční hudba

Spojenou 4. a 5. třídu v hudební výchově zaujal život a tvorba Wolfganga Amadea Mozarta natolik, že se pokusili hrou na tělo doprovodit jeho nejslavnější skladbu, kterou je Malá noční hudba. Posuďte sami, jak si s rytmizací a s různými…
Číst více

Mezinárodní úspěch

V mezinárodní výtvarné souzěži ” Krásná jako kvítka” uspěl žák 6. ročníku Filip Hluštík, kkterý namaloval obzázek inspirovaný knihou Malý princ. V těchto dnech k nám do školy dorazil diplom a balíček plný dárečků, které si Filip vysoutěžil. Z celého…
Číst více

Petrovické zpívání

Školní sbor Jindřichovský skřivánek má vždy v prosinci napilno. Střídá se jedno vystoupení za druhým a letos musela paní učitelka zájemce o vystoupení i odmítat. Ale Petrovice, to je srdcovka. Tam jezdíme už nepočítaně let a vždycky se tam rádi…
Číst více

Změna v jízdním řádu autobusů

Ve spolupráci se starostou Jindřichova jsme apelovali na dopravní společnost v souvislosti se zrušením odpoledního autobusového spoje. Panu starostovi se podařilo vyjednat spoj, který v odpoledních hodinách zaveze děti bez přestupování až do Dívčího Hradu – viz přiložený jízdní řád…
Číst více

Artifex 2022

Po dvou letech, kdy přehlídka středních škol nemohla z důvodu covidových opatření proběhnout, jsme se žáky 9. ročníku navštívili dílny Střední průmyslové školy v Bruntále, kde se prezentovalo na 20 středních škol a také několik zaměstnavatelů. Žáci si mohli prohlédnout…
Číst více

Zimní výlet do Úvalna

Třeťáci a páťáci si udělali zasněžený výlet do Úvalna. Vedení obce nám vyšlo vstříct a otevřelo jen kvůli nám všechny své atrakce. Takže jsme vyšlápli dlouhatánský kopec a vylezli na rozhlednu, která se na ochozech změnila v klouzačku. Bylo mlhavo,…
Číst více

Puristé z pětky

Puristé byli v době národního obrození čeští vlastenci, kteří ve snaze zachránit češtinu před nadvládou němčiny začali vymýšlet nová slova tak, aby neobsahovala nic ani z němčiny, ani z latiny. Vznikala tak velmi prapodivná slova – např. nosočistoplena, klapkobřinkostroj apod.…
Číst více

Den stromů v 5. ročníku

Den stromů si připomněli i páťáci pomocí skládačky stromu, který vybarvili podle ročních období, zaznamenali na ně funkce a význam stromů,vytvořili pětilístek, zamysleli se nad různými druhy a zástupci, které znají.

Dvakrát měř, jednou řež

Tohle přísloví platí jak v geometrii, tak v životě. Využili jsme hezkého a teplého podzimního počasí a vydali jsme se měřit ven. Předcházela tomu suchá příprava, kdy jsme si procvičili převody jednotek, luštili básničku o rodině Dlouhometrových a plnili jsme…
Číst více

Seznamte se s Komenským

Kdo byl Jan Amos Komenský, proč se o něm učíme ve vlastivědě, jak si představoval vzdělávání dětí, jaké měl názory, myšlenky a jaký měl život, to už všechno páťáci ví díky projektu o Učiteli národů. Děti získávaly informace z několika…
Číst více