Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Archiv autora: Alena Grossová

Artifex 2022

Po dvou letech, kdy přehlídka středních škol nemohla z důvodu covidových opatření proběhnout, jsme se žáky 9. ročníku navštívili dílny Střední průmyslové školy v Bruntále, kde se prezentovalo na 20 středních škol a také několik zaměstnavatelů. Žáci si mohli prohlédnout…
Číst více

Zimní výlet do Úvalna

Třeťáci a páťáci si udělali zasněžený výlet do Úvalna. Vedení obce nám vyšlo vstříct a otevřelo jen kvůli nám všechny své atrakce. Takže jsme vyšlápli dlouhatánský kopec a vylezli na rozhlednu, která se na ochozech změnila v klouzačku. Bylo mlhavo,…
Číst více

Puristé z pětky

Puristé byli v době národního obrození čeští vlastenci, kteří ve snaze zachránit češtinu před nadvládou němčiny začali vymýšlet nová slova tak, aby neobsahovala nic ani z němčiny, ani z latiny. Vznikala tak velmi prapodivná slova – např. nosočistoplena, klapkobřinkostroj apod.…
Číst více

Den stromů v 5. ročníku

Den stromů si připomněli i páťáci pomocí skládačky stromu, který vybarvili podle ročních období, zaznamenali na ně funkce a význam stromů,vytvořili pětilístek, zamysleli se nad různými druhy a zástupci, které znají.

Dvakrát měř, jednou řež

Tohle přísloví platí jak v geometrii, tak v životě. Využili jsme hezkého a teplého podzimního počasí a vydali jsme se měřit ven. Předcházela tomu suchá příprava, kdy jsme si procvičili převody jednotek, luštili básničku o rodině Dlouhometrových a plnili jsme…
Číst více

Seznamte se s Komenským

Kdo byl Jan Amos Komenský, proč se o něm učíme ve vlastivědě, jak si představoval vzdělávání dětí, jaké měl názory, myšlenky a jaký měl život, to už všechno páťáci ví díky projektu o Učiteli národů. Děti získávaly informace z několika…
Číst více

Skřivánek na Dnu obce v Janově

Po několikaleté přestávce školní sbor Jindřichovský skřivánek opět zavítal na pódium v janovském sportovním areálu, aby předvedl své dovednosti. Skřivánci vystoupili sice v malém počtu, ale své vystoupení zvládly na jedničku.

Jsme cyklisté

Celý rok navštěvovali čtvrťáci Středisko volného času v Krnově, které má na starosti výuku dopravní výchovy. Na podzim jsme absolvovali teoretickou část výcviku, spočívající ve výuce dopravních předpisů a značek. Na jaře jsme si zkoušeli praktické dovednosti při jízdě zručnosti…
Číst více

Cesta k řidičáku na kolo

Po podzimní teroretické přípravě se čtvrťáci vrhli na praktickou část dopravní výchovy. Ta spočívala v jízdě na kolech, a to nejen na dopravním hřišti, ale také na ploše plné různých překážek. Takové jízdě se říká jízda zručnosti a ta ukáže,…
Číst více

Osmáci a deváťáci uklízeli Česko

Zatímco se někteří spolužáci potili u přijímacích zkoušek, vydali se zbývající pozůstali posbírat odpadky v Jindřichově, aby naplnili účel akce Ukliďme Česko. Někteří odvážlivci s paní tělocvikářkou běželi a zároveň sbírali odpadky, čemuž se odborně říká plogging. Ostatní šli raději…
Číst více