Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Třídní učitelka: Tereza Zvařičová
Kontakt: zvaricova@zsjindrichov.cz
Telefon: 602 156 954

TÝDENNÍ PLÁN 29.5.-2.6.2023

Jazyk český: čtení: vyvození písmene “g+ ď,ť,ň” + čtení slov a vět s probranými písmeny, porozumění textu,PSANÍ: vyvození psacího písmene “D,f”, opis,přepis, diktát

Matematika: vyvození-tělesa: KRYCHLE, KOULE, stavby z kostek, jednoduché slovní úlohy, pamětné počítání v oboru čísel 0-20 bez přechodu přes 10, porovnávání čísel 0-20

Prvouka: “Na výletě”+ opakování probraných témat

ATLETIKA S TRENÉRY

Dnešním dnem jsme započali poslední blok s krnovskými trenéry, který je zaměřen na atletiku. Nová paní trenérka měla nachystané aktivity zaměřené nejen na pohyb, ale tato lekce hodně propojovala tělocvik s logickým myšlením. Týmové i párové soutěže, tipovycí hry a kooperace byla náplní této lekce a moc se nám to všem líbilo. Těšíme se na další atletiku.

TÝDENNÍ PLÁN 22.5.-26.5.2023

Český jazyk: PSANÍ: vyvození psacího písmene “L, CH, Ch, D”, +opis, přepis, diktát, ČTENÍ: vyvození písmene F,f+ nácvik čtení slov a vět s probranými písmeny, porozumění textu

Matematika: počítání s hodinami, odčítání do 15 na číselné ose, pamětné sčítání a odčítání do 20, počítání s penězi

Prvouka: opakování- roční období, dny v týdnu, měsíce v roce

“Jezdíme na výlety do přírody”

TÝDENNÍ PLÁN 15.5.-19.5.2023

Český jazyk:

ČTENÍ: vyvození písmene Ř a CH, nácvik čtení slov a vět s probranými písmeny, skládání slov, PSANÍ: vyvození psacích písmen Ř,K,E, opis přepis diktát

Matematika: +,- do 20 bez přechodu přes 10, sčítání do 15 na číselné ose, jednoduché úlohy pro rozvoj myšlení- logické řady, čas- hodiny

Prvouka: opakování- orientace v čase

PROJEKTOVÁ VÝUKA – PŘÍRODA NA JAŘE

Krásné jarní počasí nám konečně umožnilo realizovat projektovou výuku. Vydali jsme se na vycházku ke Svinnému potoku. Cestou jsme pozorovali svěží jarní přírodu, naučili jsme se poznávat jarní květiny a byliny,pozorovali jsme živočichy žijící u vody. Cestu k našemu cíli měli děti vyplněnou úkoly, kde se propojovala prvouka (rostliny a jejich části,roční období, měsíce v roce, hodiny- orientace v čas…) matematika (sčítání a porovnávání velikostí různých přírodnin, tvoření množin sestavených z kamínků, …), také úkoly na paměť a výtvarné úkoly. Den jsme si společně s druháčky užili a těšíme se na další pobyt v přírodě.

TÝDENNÍ PLÁN 9.5.-12.5.2023

Český jazyk: čtení: vyvození písmene “ž,ř”, nácvik slov a vět s probranými písmeny, skládání slov, PSANÍ: vyvození písmene “ž,Ž,ř,” opis, přepis, diktát

Matematika: nácvik příkladů +,- do 20 bez přechodu přes 10, jednoduché slovní úlohy, sčítací pyramidy, počítání s penězi

Prvouka: hodiny – celá hodina

PAMPELIŠKY KAM SE PODÍVÁŠ

Protože je jaro v plném proudu a všude okolo školy rostou pampelišky, udělali jsme si společně s druháčky hodinu pracovních činností venku v přírodě, kde si děti za pomoci paní učitelek zkoušely plést věnečky. Některým to šlo lépe, některým míň, ale cenila se hlavně snaha a nadšení. Užili jsme si výuku venku na sluníčku, hovořili jsme o tom, k čemu kromě pletení věnečků se dají pampelišky dále využít, (např: med).

TÝDENNÍ PLÁN OD 2.5.-5.5.2023

Jazyk český:

čtení: vyvození písmene “Č,Ž”, nácvik čtení slov a vět s probranými písmeny, skládání slov, PSANÍ: vyvození psacích písmen: B,č,Č a ž”, opis, přepis, diktát

Matematika:

sčítání, odčítání do 15 bez přechodu přes 10, počítání s penězi,porovnávání a rozklad čísla 0-20, vyznačení čísel 0-20 na číselné ose, jednoduché slovní úlohy

Prvouka: dny v týdnu, kalendář

PROJEKTOVÝ DEN – DEN ZEMĚ

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna. Zaměřuje se na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. I s prvňáčky jsme se tomuto tématu věnovali celý jeden den. Povídali jsme si o tom, proč je dobré starat se a chránit naši planetu a jakými každodenními činnostmi můžeme planetě Zemi pomáhat a starat se o ni. Jak třídit odpadky, jak šetřit s vodou, jak se chovat v přírodě, jak co nejméně znečišťovat ovzduší……Na toto téma jsme si zahráli několik scének a her, tvořili jsme výkres na téma “Naše planeta- náš domov”, luštili jsme křížovky. V druhé polovině dne jsme šli na exkurzi do místního sběrného dvoru, kde se děti dozvěděli co se děje s tříděným odpadem dál, kam se odváží, postup recyklace plastových lahví, měli možnost přímo vidět lisování plastových lahví. Poté si každý vyrobil svůj “lapbook” na téma Den Země, který si mohl odnést domů. Děti byly šikovné a práce jim šla od ruky.

Návštěva prvňáčků ve školní knihovně

V uterý 25.4. se děti z první třídy byly poprvé podívat ve školní knihovně. Tam je přivítala paní učitelka Grossová, která jim vysvětlila, jak a kdy si mohou děti knižku půjčit. Každý prvňáček dostal svou registrační kartu a děti se hned pustily do čtení. Těšíme se na další den, který strávíme společně ve školní knihovně.

TÝDENNÍ PLÁN: 24.4.-28.4.2023

Český jazyk: ČTENÍ: nácvik čtení slov a vět s písmenem “H”, vyvození písmene Č, čtení s porozuměním,

PSANÍ: vyvození psacího písmene “T,b,B”, skládání slov, psaní slabik a slov s probranými písmeny, opis, přepis, diktát

Matematika: vyvození čísel 11-20, rozklad čísla na desítky a jednotky, vyznačení čísel 11-15 na čís. ose, porovnávání čísel 11-20, jednoduché slovní úlohy,

Prvouka: jarní práce na zahrádce, jaro- stromy a keře

TRENÉŘI DO ŠKOL

Máme před sebou další blok pěti lekcí, zaměřených na celkové protažení těla s názvem “Mini fitness”. Mladá paní lektorka je velmi šikovná a první lekci připravila dětem velmi zábavné a aktivní cvičení. Těšíme se na další setkání a protažení těla.

Týdenní plán 17.4.-21.4.2023

Český jazyk: čtení: opakování čtení slov a vět s písmenem “C”, vyvození písmene “H”, PSANÍ: vyvození psacího písmene “C,Z,h”, slova s těmito písmeny, skládání slov, opis, přepis, diktát

Matematika: sčítání, odčítání do 10, počítání s penězi, jednoduché slovní úlohy, porovnávání čísel do 10

Prvouka: stromy a keře na jaře, měsíce v roce

UKLÍZÍME ČESKO

Ve středu, 12.4. jsme se i my v prvním ročníku zapojili do celorepublikové akce ” Uklíďme česko”. Cílem této akce je uklidit jakýkoliv nepořádek, který dělají sami lidé svým nepořádným chováním. Prvňáčci se vydali do okolí školy a za krátkou dobu naplnili tři velké pytle plné odpadků. U této činnosti jsme se společně bavili o ekologii o enviromentální výchově, zopakovali jsme si jak třídíme odpad.

TÝDENNÍ PLÁN 10.4.-14.4.2023

Český jazyk: čtení: vyvození písmene “c” a dvojhlásek “au,ou”, skládání slov z probraných písmen, čtení slov a vět, PSANÍ: dvojhlásky au, eu, ou, a písmeno “c”, opis, přepis, diktát

Matematika: sčítání, odčítání do 10, jednoduché slovní úlohy, pohyb ve čtvercové síti, porovnávání a rozklad čísel 0-10

Prvouka: opakování- JARO

Návštěva předškoláků v první třídě

Hned v úterý po Velikonocích nás poctili svou návštěvou děti z mateřské školy, kteří se chystají po prázdninách do školy. Přišly se podívat, jak děti v první třídě pracují, co se učí, jaké hry se ve škole hrají. Prvňáčci si předškoláky vzali pod svá křídla a zapojili je do společné práce. Nejdříve si všichno společně trénovali pamět u KIMOVÉ hry, poté dle instrukcí vybarvovali obrázek s geometrických tvarů, hledali ztracená písmenka. Na konec všichni předškoláci za odměnu dostali jarní omalovánku, kterou si odnesli do školky a domů. Všichni byli moc šikovní a my se budeme na všechny budoucí prvňáčky těšit ve čtvrtek u zápisu 🙂

TÝDENNÍ PLÁN 3.4.-5.4.2023

Jazyk český: čtení: vyvození dvojhlásek “au,ou,eu”, čtení textu zameřeného na dvojhlásky, skládání slov z probraných písmen, porozumění textu, Psaní: vyvození psacího písmene “r, R”, opis, přepis, diktát

Matematika: rozklad a porovnávání čísel 0-10, dopočítávání do celku, sčítací pyramidy, základní geometrické tvary,

Prvouka: Velikonoce – tradice a symboly

Den učitelů:

Den učitelů je dnem, vyhlášeným k poctě učitelů. V České republice se tento den slaví 28.3., tedy v den narození Jana Amose Komenského – učitele národů, pedagoga a autora mnoha spisů z tohoto oboru. I s dětmi v 1. třídě jsme si o tomto svátku učitelů něco málo řekli a zajímavé informace o J.A.Komenském jsme si také pustili v animovaném videu pro děti. Děti se dozvěděly, že právě Komenský vymyslel např.organizaci školního roku, tedy i to, že do školy chodíme od pondělí do pátku, nebo že v červenci a srpnu máme letní prázdniny, nebo že propagoval metodu “ŠKOLA HROU”.

Tématický plán 27.3.-31.3.2023

Český jazyk: Čtení: nácvik čtení slov s písmenem “š,Š”, porozumění textu- kreslení dle textu, skládání slov z probraných písmen, PSANÍ: vyvození písmene “k, š,Š”- nácvik psaní slabik slov a vět s probranými písmeny. opis, přepis, diktát

Matematika: pohyb ve čtvercové síti, sčítání a odčítání na číselné ose- opakování, jednoduché slovní úkoly, vyvození čísla 10+nácvik psaní 10, porovnávání a rozklad čísel v oboru 0-10

Prvouka: zvířátka na statku, “Jaro začíná”- jarní měsíce, svátky a počasí na jaře

PONOŽKOVÝ DEN

V ÚTERÝ 21.3. JSME I MY, PRVŇÁČCI PODPOŘILI LIDI S DOWNOVÝM SYNDROMEM A VZALI JSME SI V TENTO DEN KAŽDOU PONOŽKU JINOU. TUTO SYMBOLIKU JSME SI VYSVĚTLILI, INFORMACE JSME ZÍSKALI I Z KRÁTKÉHO, PRO DĚTI UZPŮSOBENÉHO VIDEA, KTERÝ NÁS SEZNÁMIL S TÍM, JAK SE LIDÉ S DOWNOVÝM SYNDROMEM ODLIŠUJÍ, CO NAOPAK VŠECHNO DOKÁŽÍ, V ČEM POTŘEBUJÍ POMOC. NA KONCI DNE JSME SI VYROBILI Z PAPÍRU KAŽDÝ SVÉ PESTROBAREVNÉ PONOŽKY , KTERÉ SI DĚTI MOHLY ODNÉST DOMŮ.

TÉMATICKÝ PLÁN 20.3.- 24.3.2023

ČESKÝ JAZYK: čtení: vyvození a nácvik čtení slov z písmenem K,k,Š,š,, skládání slov z probraných písmen, porozumění textu,

PSANÍ: nácvik psacího písmene “z” a slov s písmenem “z”, vyvození psacího písmene “D” a “k”, opis, přepis, diktát

MATEMATIKA: sčítání, odčítání do 9, dopočítávání do celku, sčítací pyramidy, jednoduché slovní úlohy s ústní odpovědí, opakování základních geometrických tvarů, pohyb ve čtvercové síti- opakování,odčítání na číselné ose

PRVOUKA: JARO PŘICHÁZÍ: první jarní květiny, jednotlivé části rostlin ( kořen, stonek, list, květ)

NÁVŠTĚVA PRVŇÁČKŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

14.3. navštívili prvňáčci své kamarády předškoláky v mateřské škole. Přišli jim ukázat, co všechno se již ve škole naučili, jak čtou, píší do písanky, jaké umí básničky a písničky. Poté jsme se společně učili počítat pomocí hry se dvěmi molitanovými kostkami. Děti z MŠ měly za úkol házet jednou kostkou a počítat na ní tečky. Prvňáci házeli dvěma kostkama a tečky sčítali. Procvičili jsme si také znalosti geometrických útvarů, kdy děti skládaly dle předlohy z jednotlivých útvarů obrázek a pojmenovávaly, z jakých tvarů se skládá. Nakonec jsme školkáčkům rozdali omalovánky a oni se s námi rozloučili krásnou písničkou. Návštěva se nám moc líbila a budeme se těšit na další setkání 🙂

TÉMATICKÝ PLÁN 13.3.-17.3.2023

Český jazyk: čtení: procvičování čtení probraných písmen, slabik, slov, vět, vyvození písmene D,d,+čtení s porozuměním, skládání slov

psaní: vyvození psacího písmene ” V”+ nácvik a opakování psaní psacích písmen ve slabikách a slovech, opis, přepis, diktát

Matematika: počítání s penězi, rozklad čísla 0-9, sčítání na číselné ose od 0-9, sčítací pyramidy, jednoduché slovní úlohy,

Prvouka: “Na jaře”- první jarní květiny

BACILY

V rámci prvouky se s prvňáčky zabýváme tématem: “Nemoc a úraz”, tedy jaký je mezi těmito dvěma pojmy rozdíl, co dělat, když se zraním, jaké nástroje a zdravotnické pomůcky bychom měli znát a jaké nám také mohou pomoci při ošetření lehčího zranění. Toto téma jsme si propojili s pracovními činnostmi a českým jazykem. Vyrobili jsme si z papíru pány doktory a bacily, jejichž jména jsme měli za úkol vyluštit v rámci přesmyček a vymyslet jak se konkrétního bacilu nejúčiněji zbavit. Vše, co děti vymyslely si potom výtvarně zpracovaly a ještě i nakreslené obrázky popsaly.

TÝDENNÍ PLÁN OD 6.3.-10.3.2023

Jazyk český: ČTENÍ: procvičování čtení a skládání slabik, slov, vět s probranými písmeny, slabikář str. 27-31

PSANÍ:vyvození a nácvik psacích písmen: “n,N,v”, psaní slabik , slov s probranými písmeny+opis, přepis a diktát slabik a slov

Prvouka:opakování: Člověk a jeho zdraví

Matematika: Pohyb ve čtvercové síti, sčítání, odčítání do 9, vyvození a nácvik psaní čísla 9,porovnávání a rozklad čísel 0-9, znázorňování na číselné ose, procvičování počítání s penězi (jednoduché slovní úlohy)

Kreativita , tvoření a cvičení jemné motoriky 🙂

TÝDENNÍ PLÁN 27.2.-3.3.2023

Český jazyk: čtení: procvičování čtení a skládání probraných slabik, slov a vět, vyvození písmene Z,z, čtení s porozuměním

psaní: vyvození a nácvik psacího písmene “y”, “U”, psaní slabik a slov s probranými písmeny, opis, přepis a diktát

Matematika: sčítání, odčítání do 8, příklady a jednoduché slovní úlohy “o více,o méně”, pohyb ve čtvercové síti, počítání s penězi

Prvouka: Výživa lidského těla, Nemoc a úraz

Recitační soutěž

Ve čtvrtek 16.2. proběhlo ve školní jídelně valentýnské odpoledne, jehož hlavní náplní bylo recitování našich žáků prvního i druhého stupně. I naši prvňáčci se zhostili tohoto úkolu na výbornou. Chtěla bych pochválit Adámka Čajánka, Evičku Stavinohovou, Kubíčka Rennera a Michalku Skalkovou, kteří se krásně naučili vybranou básničku, kterou přednesli v tento den před rodiči i svými spolužáky.

TÝDENNÍ PLÁN 13.2.-17.2.2023

Jazyk český: ČTENÍ: Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět, vyvození a nácvik čtení hlásky “V,v”, čtení s porozuměním,

PSANÍ: vyvození a nácvik písmene “J, P ” +slabiky a slova s probranými písmeny

Matematika: sčítání , odčítání v oboru čísel 0-8, slovní úlohy, rozklad čísel do 8, porovnávání čísel, počítání s penězi,

Prvouka: Péče o tělo , hygienické návyky

Tělocvik s trenéry

Další blok cvičení s trenéry se jmenuje “všesport”. Společně s panem trenérem zkoušíme různé formy kolektivních her, ve kterých se musí i logicky i týmově myslet. Také hrajeme hry balanční, hry ve dvojících a celých skupinách, hry s míčem, švihadly…….tento blok nás velmi baví 🙂

Zpestření výuky

Pozvali jsme si našeho staršího spolužáka, žáka deváté třídy Petra Bohačíka.Ten má velmi zajímavého koníčka. Sbíra a zajíma se o různé fosílie, zkameněliny a přírodniny. Přinesl nám ukázat spoustu předmětů, které za dlouhá léta poctivě sbíral a ke všem nám popovídal velmi zajímavé věci o jejich původu, životě, místech, kde se daní živočichové nacházeli před miliony let. Na konci besedy se mohly děti Petra ptát na různé otázky, které je zajímaly. Petrovi za toto zpestření výuky moc děkujeme.

Týdenní plán: 6.2.-10.2.2023

Jazyk český: ČTENÍ: vyvození písmene “N,n” , čtení slabik, slov, vět s probranými písmeny, skládání slov, čtení s porozuměním,

PSANÍ: nácik písmene “I”, “j”+ slabiky a slova s probranými písmeny,

Matematika: sčítání, odčítání v oboru čísel do 8, nácvik psaní čísla 8, sčítání a odčítání na číselné ose do 8, jednoduché slovní úlohy, porovnávání a rozklad čísel do 8

Prvouka: Lidské tělo (části lidského těla)

Naše první vysvědčení

V úterý, 31.1.2023 dostali prvňáčci své úplně první vysvědčení. Tento velký den jsme nemohli přejít bez povšimnutí a všichni společně jsme ho řádně oslavili. Připili jsme si dětským šampaňských na další úspěchy, nové zkušenosti, zážitky, na nová písmenka a a informace, které se díky nim dozvíme. S prvním vysvědčením dostaly děti od paní učitelky i malý dáreček. Na závěr jsme si zazpívali, protáhli těla tancem a začali se těšit na vše, co na nás chystá druhé pololetí.

Týdenní plán 30.1.-3.2.2023

Jazyk český: čtení: vyvození a nácvik písmene Y,y,N,n,

skládání slov a jednoduchých vět, porozumění textu

psaní: opis a přepis- písanka

diktát slabik a slov- psací písmo

Matematika: nácvik psaní číslice 7, sčítání, odčítání v oboru čísel do 7, rozklad a porovnávání čísel do 7, dopočítání sčítance v příkladu, jednoduché slovní úlohy, sčítání a odčítání na číselné ose

Prvouka: ČLOVĚK A JEHO SVĚTMoji spolužáci (povídáme si o spolužácích a kamarádech, popisujeme jak kdo vypadá, kterou vlastnost máme rádi, které vlastnosti do těch dobrých nepatří)

Lidské tělo (části lidského těla)

TÝDENNÍ PLÁN OD 3.1.-6.1.2023

Jazyk český: opakování probraných slabik, čtení slov, jednoduchých vět, vyvození písmene T, psaní psacího písmena “a,s”

matematika: sčítání,odčítání v oboru čísel do 5, odčítání na číselné ose, vytvoření všech možností příkladů podle dominové kostky, základní geometrické tvary

Prvouka: opakujeme zimní měsíce, počasí v zimě

návštěva u babičky a dědečka

Vánoce u prvňáčků

Protože máme za sebou první adventní neděli a protože všichni prvňáčci mají Vánoce moc rádi, rozhodli jsme se nazdobit si již teď náš první společný vánoční stromeček. Děkuji všem rodičům, kteří nám zapůjčili, nebo věnovali světýlka, baňky, ozdoby, řetězy. Díky tomu jsme si dnes mohli ve třídě vytvořit pravou vánoční atmosféru.

Týdenní plán 21.11.-25.11.2022

Český jazyk: psaní: písanka 1.díl, nácvik psacího písmene “e,l”

procvičování čtení a skládání probraných slabik

Matematika: sčítání v oboru čísel 0-5 (automatizace spojů)

sčítání na číselné ose, rozklad čísla

Prvouka: opakování- členové rodiny

“Máme miminko”

V pátek 18.11.2022 jedeme do kina (Krnov) na pohádku ENCANTO

Týdenní plán 14.11.-18.11.2022

Český jazyk: grafomotorika- uvolňování ruky, psaní písmene e,é

opakování probraných písmen a slabik, čtení slabik la,le,li,lo,lu, pa, pe, pi,po,pu,sa,se,si,so,su

Matematika: sčítání v oboru čísel do 5 (automatizace spojů), sčítání na číselné ose, rozklad čísla

Prvouka: Moje rodina

Třídíme odpad

V rámci Enviromentální výchovy se i v první třídě věnujeme ochraně životního prostředí a bavíme se o různých aktivitách, kterým se lidé mohou věnovat, aby jakkoliv pomohli přírodě, planetě. Jednou ze základních věcí, díky které můžeme takto pomoci je správné třídění odpadů.

Týdenní plán 7.11.-11.11.2022

Český jazyk: Grafomotorické cviky- uvolňování ruky- dolní klička

opakování probraných písmen, čtení+skládání písmen ze složky

slabiky ma,me,mi,mo,mu+la,le,li,lo,lu

Matematika: sčítání v oboru čísel do 5

psaní číslice 5

sčítání na číselné ose

Prvouka: U nás doma (rodina a její členové, nejmladší a nejstarší členové rodiny)

Sv. Martin– PROJEKTOVÝ DEN

„Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr.“ Svátek svatého Martina býval jedním z nejoblíbenějších svátků roku, v domácnostech bylo veselo. Děti čekaly na první sníh, hospodyně pekly svatomartinskou husu, martinské rohlíky a koláče, zkrátka posvícení, jak se patří. Pokusili jsme se společně s dětmi z 2.třídy vyrobit těsto a s pomocí paní učitelky upéct svatomartinské rohlíčky. Paní učitelka nám přečetla legendu o svatém Martinovi, na kterou jsme se také podívali v rámci naučného videa. Všechny děti si z papíru vyrobily své kuličky hroznového (Svatomartinského)vína, které poté nalepili (nalili) do ručně zdobeného papírového džbánu. Na závěr dne si každý vyrobil svého bílého koně.

Na svatého Martina

krajina už usíná.

Bílá vločka padá k zemi,

jak drahokam vybroušený.

Pospíchejte milí, zlatí,

než se první snížek ztratí.

Jenom Martin na koni

určitě ho dohoní.

Tento den jsme se snažili podpořit prosociální vztahy dětí ve třídě, umění se rozdělit a myslet na ostatní. Rozšířili jsme slovní zásobu o pranostiky, vyprávěním příběhu o svatém Martinovi a zazpívali jsme si tématickou písničku.

Týdenní plán 31.10. – 4.11. 2022

Český jazyk: grafomotorika- uvolňovací cvičení (dolní zátrh, dolní klička)

vyvození písmene I,i, čtení-procvičování dosud probraných písmen

Matematika: psaní číslic 3,4 ,

sčítání v oboru čísel do 4

Nácvik psaní sloupečků s příklady – úprava

Prvouka: plodiny pěstované na poli a jejich využití ( kukuřice, brambory, cukrová řepa, slunečnice)

opakování- podzim

Geometrické tvary

V rámci učiva o geometrických tvarech jsme se pustili do stavění obrazů sestavených z jednotlivých probraných tvarů. To vše s využitím vzoru ale hlavně své vlastní fantazie. Stavěli jsme čtvercové domy, stromy z trojúheníků, zvířátka. Děti si touto aktivitou fixovaly jak jednotlivé tvary vypadají, kde všude kolem nás mohou být, že spojením dvou stejných tvarů může vzniknout jeden jiný tvar.

TÝDENNÍ PLÁN 10.10.-14.10.2022

Český jazyk: grafomotorika- uvolňovací cviky, Procvičování čtení a skládání probraných písmen,

vyvození a nácvik písmene A,a,Á,á, …vyvození a nácvik písmene O,o,Ó,ó,

Matematika: porovnávání čísel- opakování, číselná osa, geometrické útvary ( kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník), Nácvik psaní číslice 2,

Prvouka: Barvy podzimu, počasí na podzim

PODZIMNÍ VYCHÁZKA

V pátek 7.10. jsme se společně s druháky vydali na podzimní procházku. Pozorovali jsme zvířátka, podzimní barevnou krajinu, sbírali listy a šípky a bavili se o tom, jaké práce se na podzim dělají na polích a zahradách.

Svatý Václav– DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

“Svatý Václav” a Den české státnosti. Významný den,se kterým se dnes děti v prvním ročníku přiměřenou formou seznámily.Kdo to byl svatý Václav, jak vypadal,kdy asi žil, proč na jeho počest slavíme 28. září, o tom všem jsme si dnes s prvňáčky povídali, to vše se dnes děti měly možnost dozvědět. Den české státnosti. Děti pracovaly s omalovánkami, měly možnost podívat se na dětský pořad věnovaný tématu o životě svatého Václava a v závěru dne si vyrobily svatováclavskou korunu.

Týdenní plán 26.9. – 30.9.2022

Český jazyk: grafomotorika- uvolňovací cviky,

nácvik čtení písmen M,m,L,l, vyvození písmene S a P, vymýšlení slov na dané písmeno (m,l,s,p), pozice písmen ve slově (na začátku, uprosřed, na konci), skládání písmen ze složek

Matematika: pojmy: první, poslední, hned za, hned před

řady dle velikosti prvků, seřazování prvků dle zadání

Prvouka: opakování učiva z tématického celku “Škola”

UKÁZKA PRÁCE ŽÁKŮ- GRAFOMOTORIKA,UVOLŇOVACÍ CVIKY

Týdenní plán 19.9.- 23.9.2022

Český jazyk:

Psaní: Uvolňovací cviky+ hygiena psaní

Čtení: procvičování písmene M

vyvození písmene L

Matematika:

vyvození čísla 0

porovnávání

tvoření otázek a odpovědí

prostorová orientace (vpravo od, vlevo od, hned před, hned za)

Prvouka:

cesta do školy, “Putování školou”, Co děláme o přestávce

Týdenní plán 12.9.2022-16.9.2022

Český jazyk: Vyvození hlásky M,m

Uvolňovací cviky+ živá abeceda (pojmy NAD, POD, VEDLE, PŘED, ZA)

Jazyková, zraková a sluchová cvičení, rozvoj vyjadřování

Matematika: Orientace v ploše (vlevo od, vpravo od, uprostřed)

Počítání předmětů 1-5

Prvouka: Naše škola- chování o přestávce, ve vyučování, dodržování hygieny pravidel

Pracovní činnosti 🙂

Poučení žáků o bezpečnosti a chování ve škole a při školních akcích

Ukázka prací dětí z naší třídy 🙂

Týdenní plán od 5.9.2022- 9.9.2022

Čtení

 • Jazyková, zraková a sluchová cvičení, rozvoj vyjadřování
 • Živá abeceda,

Psaní

 • Hygiena psaní
 • Uvolňovací cviky- Moje první psaní

Matematika

 • Rozvoj matematických představ
 • Prostorová orientace (před, nad, pod, za…)
 • Číselná řada 1 – 5, čtení čísel, číslo x počet prvků
 • Nácvik číslice 0,1

Prvouka

 • Prostory školy, orientace ve školní budově
 • Školní režim – činnosti ve škole

Informace na začátek:

 • Slavnostní zahájení školního roku se uskuteční dne 1.9.2022 v 9:00 v sále penzionu Eden.
 • Poté se společně odebereme do třídy, kde děti dostanou již některé učebnice a pracovní sešity. (Bude tedy vhodné, aby si děti hned první školní den vzaly aktovky.)
 • Děti si následně převezme paní vychovatelka, aby ve stejném čase mohla proběhnout první krátká informativní třídní schůzka s rodiči.
 • Po této schůzce odchází děti společně s rodiči domů.
 • V pátek 2.9. budou mít žáci 3 vyučovací hodiny, konec vyučování bude tedy v 10:20. Poté děti odchází domů, nebo do družiny.
 • Komunikace mezi rodiči a školou bude probíhat přes Bakaláře a prostřednicvím notýsku.
 • Přístupové údaje k Bakaláři dostanou rodiče hned zítra na informativní schůzce.

POMŮCKY DO 1.TŘÍDY:

 • psací potřeby: zatím stačí pouze tužky č.2_ 2x, č.3_2x (je možné již dopředu koupit pero, které budou děti potřebovat ale až pozdějí. Doporučuji Pillot, Tornádo.
 • pastelky, voskovky, fixy
 • sadu barevných papírů
 • vodové barvy
 • kulaté štětce (širší i uzší)
 • nůžky
 • černá tuš
 • plastelína, lepidlo
 • strouhátko, guma

Moc se na Vás všechny těším ,

třídní učitelka Tereza Zvařičová.