Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Třídní učitelka: Mgr. Alžběta Balvanová
Kontakt: balvanova@zsjindrichov.cz
Telefon: 602 156 954

Český jazyk: vyvození hlásky r, opis, přepis vět

Matematika: vyvození číslice 10

Prvouka: místo, kde žijeme

K masopustu patří masky, klauni a karnevaly…..Ve výtvarné výchově jsme si několik klaunů nakreslili..

Český jazyk: vyvození hlásky š, opis, přepis jednoduché věty

Matematika: numerace do 9

Prvouka: opakování měsíce, hodiny

Návštěva v MŠ

V úterý navštívili prvňáci své bývylé kamarády v mateřské škole. Přišli jim ukázat, kolik se toho už ve škole naučili. Přečetli kousek ze Slabikáře, ukázali krasopis v písance a zahráli si matematickou soutěž. Děti z MŠ zazpívaly písničky a předvedly, jak umí řešit matematické úlohy. Šlo jim to opravdu moc dobře.

Český jazyk: vyvození hlásky k, opis, přepis slov, čtení slov s uzavřenou slabikou

Matematika: vyvození číslice 9, rozklad čísla, slovní úlohy, numerace do devíti

Prvouka: hodiny, režim dne

Prvňáčci mají za sebou půl školního roku. Uběhl jako voda……Jejich práce, snaha a píle byla oceněna…Dostali pololetní vysvědčení, za které si všichni zaslouží velkou pochvalu!

Český jazyk: vyvození hlásky d, opis, přepis slov

Matematika: vyvození číslice a počtu 9, rozklad čísel, sčítání do 9

Prvouka: hodiny- druhy hodin, celá hodina

Koulovaná

Papírové koule létaly po třídě. Každá v sobě skrývala příklad, který museli žáci opsat a vypočítat, koli pak rychle odhodit a chyti jinou.

Český jazyk: vyvození hlásky z, psaní krátkých slov

Matematika: vztahy o více, o méně

Prvouka: měsíce v roce, hodiny- celá, půl

Zábava v tělocviku

Prvňáci si hodiny tělocviku náramně užívají:)

Král počtářů..

Vypočítat zadaný počet příkladů rychle a správně. To byla podmínka pro získání koruny pro Počtářského krále. Tentokrát jím byl Alešek…

Český jazyk: vyvození hlásky v, čtení s porozuměním

Matematika: numerace do 8

Prvouka. měsíce v roce

Zábavný tělocvik

I další lekce s trenérkou basketbalu byla zábavná a prvňáčky moc bavila

Tříkrálový koncert

Pro nemoc odložený adventní koncert se žákům moc povedl. Zaslouží si velkou pochvalu.

Český jazyk: vyození hlásky n, opis, přepis písmen, slabik . Nácvik psaní písmen s,o

Matematika: numerace do 7, slovní úlohy, rozklady čísel

Prvouka: hry v zimě

Basketbal s trenéry

I v novém kalendářním roce se budeme v tělesné výchově potkávat s trenéry různých sportovních disciplín. Dalších pět lekcí bude věnováno základům basketbalu.

Český jazyk: vyvození hlásky n, psaní písmene a, slabiky ma, la

Matematika: vyvození čísla 7, rozklad čísel, numerace do 7

Prvouka: zvířata v zimě

Výstava betlémů

V rámci projektu Vánoční zvyky a tradice jsme navštívili výstavu betlémů na zámku v Linhartovech

Policie u prvňáků

V pondělí nás navštívili příslušníci Policie ČR. Poučili žáky o bezpečném chování na silnici, připomněli důležitá telefonní čísla a upozornili na nebezpečí, které hrozí při neodborném zacházení se zábavnou pyrotechnikou.

Český jazyk: písmeno j, čtení slov, vět

Matematika: numerace do 6

Prvouka: Vánoční zvyky a tradice

Balónky v tělocviku

Sypte ptáčkům do krmítka….

Zimní čas není pro ptáčky přívětivý. Prvňáčci jim přilepšili slunečnicovými semínky…..

Český jazyk: vyvození hlásky t, psaní písmene m, slabiky le, me

Matematika: numerace do 6

Prvouka: zimní měsíce, počasí

Tanečky s trenérkou

Trenérka Daniela pro prvňáčky připravuje spoustu pohybových aktivit. Připravila si pro ně malou taneční sestavu, která žáky moc bavila.

Prvňáčci prožívali svátek sv. Mikuláše velmi intenzivně. Všichni byli plní zážitků z návštěvy čertů, andělů a Mikulášů v jejich domácnostech. Protože jsou to hodní školáci, měli za oknem ve třídě malé překvapení. Ve výtvarné výchově pak vytvořili spoustu veselých čertíků.

Český jazyk: čtení slov, krátkých vět, čtení s porozuměním

Matematika: numerace do 5, vyvození číslice 6

Prvouka: prosincové svátky- Barbora, Mikuláš

Slabikové bingo

Pořád cvičíme čtení slabik, aby nás práce bavila, zpestřili jsme si ji hrou. Ve dvojcích jsme hráli slabikové bingo.

Nacvičujeme na koncert….

Termín adventního koncertu se blíží. Proto pilně nacvičujeme koledy a texty vánoční hry. Prvňáčci zaslouží velkou pochvalu, texty rolí umí už moc hezky.

Český jazyk: čtení slov, krátkých vět, Slabikář

Matematika: vyvození odčítání, slovní úlohy

Prvouka: přichází zima

Hrajeme si a počítáme

V hodině matematiky jsme si zahráli společenskou hru Člověče nezlob se. Procvičili jsme si počítání, naučili se respektovat druhého a uznat porážku….

Poslední hodina tělesné výchovy s trenérkou Kristýnou byla hodně zábavná. Prvňáčci se bavili při různých aktivitách. Příště nás čekají tanečky….

Český jazyk: upevňování čtení slabik, nácvik čtení slov a vět

Matematika: rozklady čísel, numerace s nulou

Prvouka: zdravý životní styl

Trenérka Kristýna

Užili jsme si další zábavnou hodinu tělesné výchovy s trenérkou Kristýnou.

Rozkladové domečky

Nacviřujeme rozklad čísel.

Český jazyk: čtení slov, vyvození slabik s hláskou s

Matematika: číslice 0, sčítání do pěti s nulou, rozklad čísel

Prvouka: shrnutí učiva o podzimu

Koně sv. Martina

Martin letos asi na bílém koni nepřijede, ale v první třídě jich bylo hned 15…….

Svatý Martin ve čtení

Ptvňáčci hledali podkovy se slabikami

Týdenní plán od 6. 11. do 10. 11. 2023

Český jazyk: vyvození slabik s hláskou l, nácvik čtení slov

Matematika: číslice 5, sčítání v oboru do 5

Prvouka: hry na podzim

Trenérka Krista

Další blok tělesné výchovy s trenérem bude věnován fitness cvičení

Číslice- obrázek-písmenko

Prvňáčci si procvičili známá písmena. museli najít očíslovaný obrázek, v tabulce najít příslušný řádek a v něm správné písmeno.

Týdenní plán od 30. 10. 3.11. 2023

Český jazyk: vyvození slabik s hláskou M

Matematika: psaní číslice 4, vyvození sčítání do 4

Prvouka: les na podzim

Proměny podzimní přírody

Krásná podzimní příroda nás vylákala ven. Mohli jsme tak na vlastní oči pozorovat všechny znaky podzimu, o kterých jsme si v prvouce povídali.

Týdenní plán od 23. 10. do 27. 10. 2023

Český jazyk: upevňování čtení probraných písmen

Matematika: psaní číslice 3, vyvození sčítání do tří

Prvoika: podzimní vycházka

Ve středu 25. 10. jdeme na podzimní vycházku do přírody

Ve čtvrtek 26. 10. a v pátek 27. 10. 2023 mají děti podzimní prázdniny.

Trenér Jirka naposledy…..

Dnešní hodinu Tv se s námi rozloučil trenér Jirka, který nás vedl k všestranné tělesné zdatnosti. Příští hodinu se budeme těšit na trenérku Kristýnku…

Písmena přečteme i po slepu

Týdenní plán od 16. 10. do 20. 10. 2023

Český jazyk: vyvození hlásky e, i

Matematika: psaní číslice 2, vyvození sčítání

Prvouka: podzimní ovoce

Trenéři v tělocviku

Tentokrát nás trenér Jirka pořádně prohnal. Chytali jsme hadův ocas, zdolávali žebřiny a největší zábavou bylo, trefit krabici, kterou měla paní učitelka na hlavě:)

Porovnávání čísel hravě…

I v matematice si můžeme hrát. Skákali jsme jako žáby a porovnávali délku skoků. Hráli hru ,, Menší si dřepne”. Porovnávali , kdo hodí víckrát větší počet teček na kostce…

Týdenní plán od 9. 10. do 13.9. 2023

Český jazyk: vyvození hlásky o, e

Matematika: nerovnost, psaní číslice 1,2

Prvouka: ovoce a zelenina

Najdi počáteční písmeno….

Úkolem bylo najít co nejvíc obrázků s daným počátečním písmenem.

Porovnávání čísel

Znaky pro nerovnost jsme přirovnali k zobáku: otevřený zobák sní hodně zrnek, zavřený mémě. Tak jsme vyvozovali vztahy menší, větší v matematice

Týdenní plán od 2. 10. do 6. 10. 2023

Český jazyk: upevňování čtení hlásek m, l, s, p

Matematika: vztahy více, méně, rovno

Prvouka: podzimní příroda

Svatý Václav

Vyvozujeme hlásku p

Prvňáčci dostali za úkol přinést předmět, který začíná hláskou p. Že se úkolu zhostili opravdu zodpovědně, dokazuje pořádná hromada věcí začínající hláskou p. Které je to písmeno P, na to museli přijít vyřazováním známých písmen….

Týdenní plán od 25. 9. do 29.9. 2023

Český jazyk: procvičování osvojených hlásek, vyvození hlásky P

Matematika: vztahy první, poslední, hned před, hned za

Prvouka: podzim

Trenéři do škol

I letos se naše škola zapojila do projektu Trenéři do škol. Hodiny tělesné výchovy zpestřují trenéři různých sportovních odvětví. Prvních pět týdnů bude ve znamení všestranné sportovní přípravy.

Poznáváme písmenka všemi smysly….

M bylo sladké ,medové jako med. L bylo lízátkové a ledové jako led.

Týdenní plán od 18. 9. do 22. 9. 2023

Český jazyk: rozklad slov na slabiky, upevňování čtení M, vyvození hláskyL

Matematika: počet a číslice 0-5

Prvouka: pravidla silničního provozu, dopravní situace v okolí školy

Malíří v 1. třídě..

Náležitě ustrojeni a vybaveni úplně novými barvičkami se prvňáci pustili do malování …

Molekuly, molekuly….

Počet prvků do 5 jsme si procvičovali při hře Molekuly…. Úkolem bylo co nejrychleji utvořit skupinu s daným počtem žáků…

Týdenní plán od 11. 9. do 15. 9. 2023

Český jazyk: zraková a sluchová orientace, rozklad slov na slabiky, vyvození hlásky M

Matematika: orientace, počet prvků do 5, číslice 1,2,3

Prvouka: Naše škola: prostory ve škole, vyučování, přestávka, základní pravidla slušného chování

Prvňáčci mají za sebou první týden ve škole

První týden byl ve znamení poznávání a seznamování. Zapamatovat si jména spolužáků, najít si své místo ve třídě, orientovat se v budově školy….To je jen několik úkolů, které prvňáci zvládli bez problémů….

Navštívili kanceláře na hlavní budově. V ředitelně si vyzkoušeli. jak se sedí v ředitelském křesle, nakoukli do školní kuchyně…..

VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH 1. ROČNÍKU

K zamyšlení:

Nikdy neporovnávejte Vaše dítě s ostatními dětmi.

Nedá se porovnávat Slunce s Měsícem.

Každý září tehdy, kdy je jeho čas…

Informace k prvním dnům nového školního roku:

 • Slavnostní zahájení školního roku se uskuteční dne 4.9.2023 v 9:00 v sále penzionu Eden.
 • Poté se společně odebereme do třídy, kde si děti prohlédnou nové učebnice a pomůcky. Děti si první den nového školního roku neberou aktovku.
 • Děti si následně převezme paní vychovatelka, aby ve stejném čase mohla proběhnout první krátká informativní třídní schůzka s rodiči.
 • Po této schůzce odchází děti společně s rodiči domů.
 • V úterý 5.9. a ve středu 6.9. budou mít žáci 3 vyučovací hodiny, konec vyučování bude tedy v 10:20. Poté děti odchází domů, nebo do družiny a na oběd.
 • Komunikace mezi rodiči a školou bude probíhat přes Bakaláře a prostřednicvím notýsku.
 • Přístupové údaje k Bakaláři dostanou rodiče na informativní schůzce.

POMŮCKY DO 1.TŘÍDY:

 • psací potřeby: zatím stačí pouze tužky č.2_ 2x, č.3_2x (je možné již dopředu koupit pero, které budou děti potřebovat pozdějí. Doporučuji Pillot, Tornádo.
 • pastelky, voskovky, fixy
 • sadu barevných papírů
 • vodové barvy
 • kulaté štětce (širší i uzší)
 • nůžky
 • černá tuš
 • plastelína, lepidlo
 • strouhátko, guma
 • obaly na sešity a učebnice( kupujte, až po obdržení konkrétních učebnic a sešitů)
 • cvičební úbor
 • ubrousek na svačinku,ručník,balík kapesníků

Moc se na Vás všechny těším

Mgr. Alžběta Balvanová