Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Beseda s policií České republiky pro II. stupeň ZŠ 22. 6. 2022

Ve čtvrtek 22.6.2023 proběhla v naší škole beseda s nprap. Karlou Špaltovou. Besedy se účastnili žáci II. stupně základní školy. Pro žáky šestého a sedmého ročníku si paní Špaltová připravila téma sociálních sítí, možnosti číhajícího nebezpečí na internetu, jakým způsobem nastavit správné heslo pro přístup k aplikacím, co vše dávat a nedávat na internet, jaké vyhledávací nástroje má PČR k dispozici, škodlivost návykových látek a jejich možná detekce Policií ČR. Žáci se podívali na testery používané Policií a jak vypadá pozitivita a spoustu dalších informací.

Tématem besedy pro žáky osmého a devátého ročníku byla trestní odpovědnost. Během besedy se žáci seznámili s rozdíly mezi přestupkem a trestným činem, kdy přichází na řadu sankce za případné protiprávní jednání, jakým způsobem se řeší nepatrné přestupky, jako například nedorozumění, nadávky, vulgarismy mezi lidmi až po řešení závažnějších trestných činů. K nahlédnutí byly i fotografie z vazební věznice. Snad nejdůležitější informací byla jednoduchá a krátká formule “neznalost zákona neomlouvá“ tedy např. nevědomost o následcích trestného činu nebo o trestném činu samotném, není polehčující okolností svědčící o nevině a princip neznalost zákona neomlouvá tedy odkazuje k přijetí odpovědnosti za svoje skutky a činy.

Beseda byla přínosná zejména pro množství důležitých informací.

Kubisz 22. 6. 2023