Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

aneb hravě o pohlavně přenosných chorobách

V úterý 10. května proběhl u žáků osmého a devátého ročníku preventivní interaktivní výukový program zaměřený na pohlavně přenosné nemoci a jejich prevenci. Programem žáky provázela Mgr. Anna Šnajdrová ze Zdravotního ústav v Ostravě. Program probíhal formou soutěžní hry, žáci pracovali po celou dobu po skupinkách. Cílem programu bylo vytvoření správných postojů, způsobu chování a zodpovědnosti u žáků v oblasti prevence pohlavně přenosných chorob a HIV/AIDS. Akce se žákům líbila a jistě jim informace, které se dozvěděli, budou prospěšné pro budoucí zodpovědný přístup v oblasti sexuálního chování.

(kb)