Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT – projektová výuka

Žáci 8. ročníku řešili zajímavou statistickou misi. A tentokrát bez kalkulaček a téměř i bez tužky a papíru. Veškeré výpočty, zápisy, řešení a export dat prováděli na PC pomocí Office 365 v programu MS Excel.

Úkolem bylo zjistit četnosti způsobu dopravy žáků ZŠ Jindřichov do školy (auto, pěšky, autobus, …) a četnosti doby dopravy do školy, urči průměrnou dobu a způsob dopravy, dále modus a medián. Sestrojit hůlkový, respektive sloupcový a kruhový diagram těchto četností pomocí software MS Excel, Office 365.

Celá mise byla rozdělena na 2 části:

První část byla terénní, kdy žáci osmého ročníku anonymně sbírali data o způsobu a délce dopravy žáků. Žáci byli rozděleni do skupin, přičemž každá ze skupin sesbírala hodnoty pro statistické zpracování z přidělené třidy.

Druhá část byla neméně náročná časově i obratností práce na PC. Během následujících třech vyučovacích hodin měli žáci za úkol dat dohromady do jedné tabulky hodnoty statistických údajů různých tříd, následně měli z tabulky pomocí statistických funkcí obsažených v MS Excel sestavit nové tabulky četností, určit hodnotu modusu a mediánu. Na závěr bylo jedním z úkolů sestrojit grafy četností způsobu a doby dopravy žáků ZŠ Jindřichov do školy.

Celkově byla práce žáků na PC velmi zdařilá, všichni pracovali aktivně, práce na PC je bavila. Uvítali velmi efektivní zpracování dat na počítačích a taktéž velmi rychlé zpracování dat obecně, kdy na PC je potřeba třetinového času oproti klasickému řešení pomocí tužky, papíru a kalkulačky.

Kubisz 11. 4. 2023