Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

HOP aneb hravě o pohlavně přenosných chorobách 16. 6 .2023

V pátek 16. června proběhl na druhém stupni preventivní program zaměřený na nikotinové výrobky pro šestý a sedmý ročník. Osmý ročník měl tematicky laděný preventivní program zaměřený na zdravý životní styl, neboli HOP (program zaměřený na rizika přenosu a ochranu před infekcí HIV a dalšími sexuálně přenosnými nemocemi.)

Programe zajistil Zdravotního ústav se sídlem v Ostravě spolu s lékařskou fakultou Ostravské univerzity. Program probíhal formou soutěžní hry a zážitkem, žáci pracovali po celou dobu po skupinkách. Cílem programu bylo vytvoření správných postojů, způsobu chování a zodpovědnosti u žáků v oblasti prevence pohlavně přenosných chorob a HIV/AIDS a přinesl další vhled do problematiky a rizik kouření. Akce se žákům líbila a jistě jim informace, které se dozvěděli, budou prospěšné pro budoucí zodpovědný přístup v oblasti zdravého životního stylu.

23.6.2023 Kubisz