Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Detektivové v matematice

Žáci osmého ročníku řešili neobvyklou úlohu propojenou napříč českým jazykem a matematikou. Nejprve se v hodině českého jazyka setkali s předlouhou slovní úlohou, která obsahovala z matematického hlediska spoustu zbytečných údajů a důležité informace byly sděleny sotva na pěti řádcích. Osmáci s p. učitelkou Lozertovou nejprve probrali celý třístránkový text a z něj vylovili jenom podstatná data pro výpočet. Následující hodinu matematiky osmáci společně s p. učitelem Kubiszem řešili úlohu matematickými postupy pomocí neznámé užitím lineárních rovnic. Zápletka byla znenadání vyřešena a vzápětí následovala baterie obdobných úloh se stupňující se obtížností. Osmáci se bez bázně vrhli na řešení úloh a rovnic a pomocí vhodně zvolených neznámých se všemi úlohami řádně zatočili.

Mimochodem pro vášnivé řešitele detektivek přikládám tento oříšek k rozlousknutí.

(Loz, Kb)