Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Cuk – let nezbedník, Kouzelník, Povídálek, Drahomír, Žalovníček, Krabčáček…

Skřítek se jménem charakterizující dobré i špatné lidské vlastnosti.

V českém jazyce děti propojily čtení, sloh i výtvarnou výchovu, přečetly si báseň Skřítek protiva, odpověděly na otázky k textu. Dalším úkolem bylo vymyslet si svého vlastního skřítka, který má nějakou špatnou lidskou vlastnost, tuto vlastnost popsat jednou větou a skřítka podle vlastní fantazie namalovat.