Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Školní kolo dějepisné olympiády

V minulém týdnu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnili žáci sedmého, osmého a devátého ročníku, tematické zaměření letošního 53. ročníku je: „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.” Tři nejúspěšnější řešitelé – řešitelky nás mají šanci reprezentovat v okresním kole. Blahopřeji k postupu Adéle Steigrové, Míše Mintálové a Katce Janošcové!