Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Chlapci a děvčata se zapojují do výtvarné soutěže

Žáci sedmého a šestého ročníku se každoročně mají možnost zapojit do výtvarné soutěže zaměřené na kresbu a grafiku s názvem Krásná jako kvítka … je ta země…, aneb: Co se děje v krajině. Kreslí krajinu, rostliny a zvířata, které znají, ale dávají i průchod svým snům a představám.