Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Masopustní rej ve výtvarné výchově

V období od Tří králů až k přelomu února a března do Popeleční středy označujeme za období karnevalu nebo také zvané Masopust. Každoročně si tento masopustní rej připomínáme ve výtvarné výchově a pracovní výchově výrobou masek, hudebních nástrojů, tematických maleb nebo kreseb. Výzdoba školních prostor proto hýří barvami a různými náměty přírody, již zmíněných masek, kostýmů a fantazie…

Do práce se zapojili všichni žáci školy od třetího ročníků až po sedmou třídu. Vystavujeme také práce ze školního kola výtvarné soutěže “Namaluj si venkov”.

Mgr. Ivana Foretková, 1. 2. 2024