Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

DEN ZEMĚ v Jindřichově

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a je zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí.

I my v Jindřichově jsme se k této významné události přidali. V základní škole se žáci během celého dubna v rámci všech vyučovacích předmětů seznamovali se zajímavostmi z přírody, pracovali na zlepšení životního prostředí, vzdělávali se v oblasti ekologie, pokoušeli se vytvořit něco prospěšného pro své okolí a samozřejmě se dozvídali spoustu nových informací o samotném DNI ZEMĚ.

Co všechno žáci během dubna zažili? Blíže se na jednotlivé aktivity, které si připravili naši pedagogové můžete podívat v příslušných článcích:

V hodinách VKO žáci 6. a 7. ročníku pleli záhony a vysazovali své květinky.

Jak sami vidíte, Den Země nás provázel zeměpisem, přírodopisem, výtvarnou výchovou, anglickým jazykem, tělesnou výchovou, prvoukou, hudební výchovou, … v podstatě tento den protnul všechny předměty, které můžete najít ve školním rozvrhu.

Aaaaaale, my máme rádi výzvy. Proto jsme se do oslav DNE ZEMĚ doslova ponořili. Zábavní vědecký park VIDA! a zařízení Lipka vytvořili výzvu s názvem Ekošpioni – vydej se na zelenou misi. A to bylo přímo stvořené pro nás. Žáci na velké budově (3. až 9. ročník) dostali na začátku dubna své listiny a mohlo se jít na to. Co zelená mise obnášela? Například úkol podniknout výlet vlakem nebo autobusem, pořídit si kvalitní láhev na pití, sbírat odpadky, vypěstovat řeřichu, vyrobit čistící prostředek z octa a sody, připravit si zdravou svačinku, vyzkoušet si nejkratší čas sprchování a zkusit navštívit bezobalový obchod. Úkolů, kterými se žáci do výzvy mohli zapojit je samozřejmě více, jen se sami podívejte, co na ně bylo nachystáno:

Všechny potřebné informace jsme měli stále na očích a navíc jsme ve škole pořád sledovali, jak se jednotlivým třídám daří výzvy plnit.

Jak plnění nakonec proběhlo??? Každý žák měl sledovat, kde se něčím plýtvá a se změnou měl začít u sebe. Nakonec se to přece jen podařilo 🙂

3. ročník:

4. ročník:

5. ročník:

6. ročník:

7. ročník:

9. ročník:

Letos jsme toho dokázali opravdu hodně. Je třeba určitě vyzdvihnout žáky 4. ročníku, kteří výzvy splnili celá třída. Sedmáci do toho také šli velice poctivě a třeťáci, páťáci a šesťáci jim zdatně konkurovali. Jen naši nejstarší (osmáci a deváťáci) na sobě musí stihnout ještě zapracovat.

Abychom nezapomněli, Den Země se neslavil pouze v základní škole. Seznámili se s ním i v mateřské škole. Děti v MŠ Vysoká se s p. učitelkou bavily o třídění odpadu, popsaly si barvy jednotlivých kontejnerů a dozvěděly se, proč se musí šetřit vodou. Děti se také vydaly na naučnou stezku plnit úkoly a jejich cílem byl zatopený lom.

Doufejme, že během všech dubnových činností jsme si uvědomili, co vše jsme schopní pro přírodu udělat a budeme v našich aktivitách pokračovat.