Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Země plná naděje a života nebo nemocná a zničená?

Řadou aktivit si žáci druhé třídy připomněli Den Země. Primární bylo objasnění si a pochopení základních pojmů jako ekologie, životní prostředí, životní styl, globální problémy naší planety, možnosti ochrany a podpory v každodenním životě. V praxi se děti pustily s nasazením sobě vlastním do důkladného úklidu okolí školy, pokud by je nelimitoval čas, v pracovním úsilí by rozhodně nepolevily. Třídění odpadu si žáci procvičili v teoretické rovině prostřednictvím pracovních listů, odpadky třídí také ve třídě do k tomu určených sběrných tašek. Vrcholem jejich snažení byla opět oblíbená výtvarná výchova a dle volby výtvarných prostředků tematická kresba pastely, nebo vodovými barvami s vlastním ztvárněním Země jako planety plné barev života a v protikladu Země spálené a zničené.