Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Earth Day aneb Den Země v 6. ročníku

“Earth Day” neboli Den Země bylo hlavním tématem dubnových hodin anglického jazyka v 6. ročníku. Poslechli jsme si písničku Earth Song od Michaela Jacksona, shlédli angl. video s danou tématikou, třídili jsme hesla k veselé a smutné planetě za použití slovníků. Nakonec si každý vyrobil vlastní Zemi, do které složil slib, jak bude naší planetě pomáhat.