Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Den Země v první třídě

Prvňáčci se zapojili do celoškolního projektu Den Země. Zaměřili se na ochranu životního prostředí a na nutnost třídit odpad. V matematice vypracovali pracovní list, kde zjistili barvu kontejnéru pro plast, sklo a papír. O dalším třídění odpadu a jeho zpracování se dověděli při návštěvě sběrného dvora. Nejvíc je zaujal stroj na lisování PET lahví. Viděli, jak se z objemných pytlů petek stal úhledný balíček. Při zpáteční cestě do školy jsme posbírali odpad kolem cesty. Jen na malém kousku jsme nasbírali plný pytel, proto jsme se rozhodli , že uklízet půjdeme ještě jednou.