Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

DEN ZEMĚ V OSMIČCE

Letošní Den Země jsme si v osmičce připomenuli tvořivě.

V rámci hodin českého jazyka, výchovy ke zdraví, světa práce a výtvarné výchovy měli osmáci za úkol výtvarně zpracovat mapu světa.

V hodině češtiny následovala fáze spisovatelská – úkolem bylo vymyslet přání pro naši Zemi do dalších let. Někteří z žáků zvolili cestu dokonce poetickou a pustili se do veršování, jiní zůstali u tradičních „narozeninových“ přání nebo textů prozaických.

p. uč. Lozertová