Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Den Země se dá slavit i hudbou a zpěvem

A přesně toto se povedlo žákům 3.A a 5.A třídy, kteří se připojili k celoškolnímu projektu oslav Dne Země. Problematiku čistoty planety a třídění odpadu si připomenuli při zpěvu písně „Třídíme odpad“, kdy si někteří vyzkoušeli i dirigenstký post před svými spolužáky hrajícími na doprovodné nástroje, a poslechu tak trochu netradičně pojaté písně k tématu „Léto bez plastů“. Zaměřili jsme se i na písně lidové, ve kterých se objevují náměty vody, zvířat a přírody, kdy žáci ve skupinách plnili poznávací kvíz, a poté se snažili písně poznat i podle obrazových či sluchových hudebních hádanek. Závěr vyučování patřil poslechu písně známých autorů Z.Svěráka a J.Uhlíře „Chválím tě, země má“, která sama oslavuje naši planetu Zemi.