Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Tohle si mohou říkat žáci 4. ročníku, kteří tento školní rok absolvovali dopravní výchovu, kterou pro ně organizuje SVČ Krnov. Tuuto výuku jsme v pátek 8. června završili zkouškami, které se skládaly ze dvou částí – praktických jízd na dopravním hřišti pod dohledem městské policie a z testů z dopravních předpisů. Tyto zkoušky úspěšně absolvovalo 16 žáků, kteří obdrží průkaz cyklisty. Odměnou za snahu jim byl pobyt na zahradě SVČ a zmrzlina v cukrárně.