Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

V pátek 1. 6. 2018  jsme na naší škole oslavili Dětský den. V rámci této příležitosti  k nám letos zavítali vojáci z Krajského vojenského  velitelství v Ostravě s prezentační akcí Armády ČR. Nejdříve vojáci zábavnou a interaktivní formou představili dětem z 2. stupně v jídelně Armádu ČR, informovali je o jejím poslání, různých krizových situacích, současných bezpečnostních hrozbách či současném výcviku a zahraničních misích. Ti, kteří dávali během přednášky dobrý pozor, si mohli na závěr odnést menší ceny, pokud  správně odpověděli na kladené otázky vojáků. V tělocvičně byly pro všechny děti, jak starší tak i mladší, připraveny různé praktické aktivity. Děti si mohly za dozoru vojáků  zastřílet na terč z laserové pistole, vyzkoušet si protichemický oblek či ochrannou masku a také projevit své znalosti ze zdravovědy. 

Nechyběly ani  stanoviště v areálu školy, která si pro ně připravili učitelé. Zde děti plnily různé disciplíny jako plazení se pod překážkami, přetahování lanem, hod granátem do vytčeného cíle, luštění Morseovky, člunkový běh či šermířský boj. Všechny děti si zaslouží velikou pochvalu za vzorné chování a vynaložené úsilí.