Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Informace MŠMT pro školy od 19. 4. 2021 + podmínka negativního testu k přijímacím zkouškám

V přiložených dokumentech se dočtete, že ani v příštím týdnu, tedy od 19. 4. 2021 nebude umožněna prezenční výuka žákům 2. stupně – pokračují tedy v distanční výuce dle platných rozvrhů z minulého týdne.

Dále MŠMT vydalo pokyn týkající se přijímacích zkoušek – uchazeč musí pžedložit potvrzení o platném negativním testu. Proto budou naši deváťáci v pátek 30. 4. 2021 od 12.45 hod. testováni. Pozvánka bude zaslána prostřednictvím bakaláře.