Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Čtvrťáci a Den Země

Den Země je den věnovaný Zemi. Je to svátek ovlivněný původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, tedy 21. března, a oslavovaly příchod jara.

Dnes je každoročně slaven 22. dubna. V moderním pojetí se jedná o ekologicky zaměřený svátek, jehož účelem je upozornit lidi na dopady ničení životního prostředí a motivovat k ochraně přírody.

My, čtvrťáci jsme se s historií vzniku tohoto svátku seznámili v českém jazyce, a to tak, že jsme dostali krátký text, ze kterého jsme si měli zapamatovat ty nejdůležitější informace – datum konání, počet zapojených zemí, důvod, proč se tento den vůbec “slaví”.

V matematice jsme se potom dopočítali k tajence, která skrývala slovo “EKOLOGIE” – tento pojem jsme si vysvětlili, protože se s ním neustále setkáváme. Hesla “Chraňte přírodu, kupujte Bio a Eko výrobky, neplýtvejte, šetřte elektřinou,…” nás obklopují dnes a denně.

A když už jsme se zaměřili na tato hesla, zapřemýšleli jsme se v rámci přírodovědy nad tím, co všechno děláme pro ochranu přírody my, čtvrťáci.

Pobavili jsme se také o třídění odpadu. To, že plasty patří do žlutého, papír do modrého, sklo do zeleného, bioodpad do hnědého a kartonové obaly do oranžového kontejneru, všichni víme. Co jsme však zjistili nového?! Že existuje také červený kontejner, do kterého se vhazuje nebezpečný odpad – tedy obaly od léků, barev, chemikálií,…

Na závěr jsme tak trochu tvořili. Vzali jsme nůžky, lepidla, barevný papír a…. každý z nás napsal to, co opravdu sám dělá proto, aby byla planeta “zdravější”. Strom je paže a ruka každého z nás a lístky jsou jakási srdíčka. Vždyť to, co děláme, děláme z přesvědčení a od srdce. <3

A aby toho nebylo málo, naší Zemi se ne nadarmo říká “MODRÁ PLANETA”, proto jsme se všichni symbolicky oblékli do modrého 😉