Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

DEN ZEMĚ v přírodopise

22. dubna 2021 nás čeká DEN ZEMĚ. Tento den se slaví snad ve všech zemích světa. A od roku 1990 je 22. duben jako světový svátek životního prostředí slaven i v České republice.

Vzhledem k tomu, že jsme EKOŠKOLA, rozhodli jsme se na naší škole, že nebudeme slavit jen jeden den, ale budeme se tomu věnovat delší dobu. Žáci se tomuto dni věnují v různých předmětech z různých pohledů. A my jsme se na něj vrhli i v přírodopise.

Všichni žáci na druhém stupni dostali stejný úkol. Měli se zamyslet nad tím, co by mohl každý z nich udělat přínosného pro naši planetu Zemi,
čím by dokázal přispět ke zlepšení životního prostředí. Svůj nápad měli přenést na transparent a vyjít s ním do přírody. Vzhledem k tomu, že tento týden nám počasí moc nepřálo, někteří si dokázali poradit jinak – přenesli si přírodu k sobě domů 🙂

Závěr úkolu byl: s transparentem se vyfotit a svou myšlenkou se pochlubit 🙂

6. ročník:

7. ročník:

8. ročník:

9. ročník: