Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Přehlídka dětských recitátorů 2016

Dne 14.3. 2016 jsme se zúčastnili okresního kola Celostátní přehlídky dětských recitátorů v Krnově, kterou pořádalo Středisko volného času Méďa Krnov.

Po příjezdu a prezentaci byli naši reprezentanti rozděleni do příslušných věkových kategoriích a bylo jim přiděleno „separé“ k nerušenému přednesu připravených textů poezie a prózy.

Než začal vlastní přednes, podstoupili recitátoři hlasové cvičení pod vedením lektorů a vylosovali si pořadí přednesu. V závěrečném hodnocení proběhla i reflexe.

Petr Bohačík, Yannick Provost, Natálie Chvístková, Radek Guštan a Irena Timová obdrželi „Diplom a čestné uznání za účast“.

Monika Kopecká obsadila krásné 2. místo v II. věkové kategorii a postupuje do krajského kola, které se bude konat v pátek 29. 4. 2016 v Ostravě- Mariánských Horách.

Monice všichni srdečně gratulujeme a jsme na ni pyšní.

Mgr. Hana Cilová