Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Budky – nový domov při hnízdění ptáků na naší školní zahradě

Na naší školní zahradě jsme umístili dvě nové ptačí budky. Tyto nám vyrobil tatínek Martina Gvuzda z 3. ročníku. I díky jemu budou moci děti  pozorovat  hnízdění ptáků. K tomuto budeme využívat dalekohled získaný z projektu z Lesů ČR – Smlouva 9/2015. Život v ptačích budkách budou sledovat děti nejen v rámci prvouky či přírodovědy, ale rovněž v kroužcích. Budky umístil pan školník a byl moc šikovný.