Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

V prosinci 2015 Lesy ČR podpořily naši školu finančními zdroji (50 000 Kč) – Smlouva 9/2015, za které škola nakoupila materiál pro zpestření a zkvalitnění výuky a volnočasových aktivit. V přírodovědných hodinách se tak žáci mohou hlouběji seznámit s problematikou probíraného učiva i aktuálních témat. Z „Projektu Lesy ČR“ mají žáci k dispozici tablety značky Asus, digitální kameru, dalekohledy a digitální mikroskop s možností propojení s počítačem a vizualizací na interaktivní tabuli, který zakoupila škola z vlastních zdrojů. Do výuky jsou zařazeny i názorné vzdělávací modely z oblasti botaniky, zoologie, genetiky a geologie, jejichž prostřednictvím mohou žáci vnímat výuku všemi smysly.

Získané podpůrné materiály jsou běžně využívány nejen ve výuce v základní i mateřské škole a školní družině, ale také  pro přípravu na různé akce a soutěže, jako je např. lyžařský výcvik, branný závod, ekologické soutěže a projektové vyučování.

 

Program využití pomůcek nakoupených z projektu Lesy ČR:

 • Plavecký výcvik – leden 2016
 • Ples ZŠ a Obce Jindřichov – 12. 2. 2016
 • Lyžařský výcvik – 29. 2. až 4. 3. 2016 (Vrbno pod Pradědem)
 • Ekologická soutěž – 13. 4. 2016 (Bruntál)
 • Noc s Andersenem – 15. 4. 2016 (Jindřichov)
 • Ukliďme Česko – 16. 4. 2016 (Jindřichov)
 • Branný závod – 6. 5. 2016 (Holčovice)
 • Soutěž „Zlatý list“ – 9. 5. 2016 (Břidličná)
 • Školní projekt „Karel IV.“
 • Školní projekt „Global School“
 • Využití ve školním přírodovědném kroužku
 • Dětský den s plněním úkolů
 • Školní výlety
 • Červen 2016 – komunitní akce „Světová škola“
 • Červen 2016 – příprava projektu s PASCO čidly