Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Organizace prvního školního týdne

school-boy-th   Organizace prvního školního týdne:
ÚTERÝ 1.9.

 • Slavnostní zahájení školního roku v 9:00 před hlavní budovou
 • Schůzka s rodiči prvňáčků hned po jejich slavnostním přivítání
 • Obědy budou až od středy – nezapomeňte se nahlásit!!!
 • Provoz školní družiny od 6:15 do 16:00

STŘEDA 2.9.

 • až do pátku 4.9. je zkráceno vyučování:
  • 1. stupeň 7:40 – 11:10 (4 vyuč. hodiny)
  • 2. stupeň 7:40 – 12:15 (5 vyuč. hodin)
  • 1. ročník končí až do pátku 10:20 (3 vyuč. hodiny)
 • třídnické záležitosti, třídnícké hodiny na 2. stupni, BOZP, seznámení se školním řádem
 • rozdávání učebnic a sešitů
 • pasování deváťáků
 • od středy jsou obědy i svačinky

ČTVRTEK 3.9.

 • vyučování dle rozvrhu

PÁTEK 4.9.

 • vyučování dle rozvrhu
 • odevzdat přihlášky do družiny a přihlášky na stravování