Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Informace k provozu školní družiny

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY ve školním roce 2015/2016:

  • ranní družina 6:15 – 7:30 hodin /mohou využít všechny děti/
  • odpolední družina 11:15-16:00 hodin
  • Telefonní číslo 554 652 294

Informace k provozu a činnosti ŠD

V době mezi 13:30 a 15:00 hodinou probíhá výchovně vzdělávací a zájmová činnost, při které můžeme být mimo třídu ŠD i mimo budovu školy. Proto Vás prosíme, abyste v uvedenou dobu své děti vyzvedávali jen v nutných případech.

Stane – li se, že potřebujete dítě vyzvednout v jinou dobu, než je uvedeno v přihlášce, sdělte nám prosím písemně datum a hodinu odchodu. Nestačí pouze zatelefonovat, Vámi podepsané sdělení je důležité k zajištění maximální bezpečnosti Vašich dětí.

Úplata za ŠD je stanovena ve výši 50,- Kč / měsíčně. Termín úhrady jsou stanoven do 15. dne v měsíci. Hradí se u vychovatelky školní družiny.

Děti potřebují se sebou do ŠD: oděv na zahradu/hřiště/ + 10 Kč měsíčně na sirup (dodržování pitného režimu).

Telefonní číslo do školní družiny: 554 652 294