Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Ve škole pracuje výchovná poradkyně: Mgr. Hana Cilová
Kontakt: 554 652 296
e-mail: cilova@zsjindrichov.cz
Konzultační hodiny: denně 7.00-7.30, po domluvě telefonem nebo e-mailem

Kdo je vlastně výchovný poradce?
Je to pedagog, který pomáhá žákům při profesní orientaci a při řešení výchovných otázek. Věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy (zjišťování, prevence a náprava).

V součinnosti s ostatními pedagogy iniciuje vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž psychický vývoj, sociální vývoj, vzdělávání nebo příprava na povolání vyžaduj zvláštní péči. Předkládá zákonným zástupcům a řediteli školy návrhy na další péči, případně návrhy na zajištění odborného vyšetření. Dále se pak podílí na vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost rodiny, školy a dalších institucí. Dle možností zajišťuje výchovné programy zaměřené na nápravu chování a jednání těchto žáků. Navrhuje preventivní opatření k předcházení konfliktním situacím ve škole. Pokud k takovým situacím dojde, podílí se na jejich řešení. Současně je koordinátorem při řešení problémů rodina-škola-žák. Poskytuje poradenskou službu zákonným zástupcům žáka při řešení náročných životních situací, týkající se jejich dětí. Při řešení těchto problémů úzce spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou, soc. kurátorem a oddělením péče o dítě městských úřadů.

 

Doporučené kontaktní adresy pro rodiče potřebující odborné poradenství:
Pedagogicko-psychologická poradna

Informační a poradenské středisko Bruntál
Květná 64, 792 01 Bruntál
950 106 481
e-mail: info@pppbruntal.cz
Pedagogicko- psychologická poradna Bruntál
Krnovská 9, 792 01 Bruntál
554 717 737
pracoviště Krnov, Za Drahou 3, 794 01
554 612 395
e-mail: krnov@pppbruntal.cz