Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Pasování deváťáků

Tak ode dneška to mají deváťáci černé na bílém. Jsou opravdu nejstaršími žáky na naší škole, což jim stvrzuje pasovací listina, kterou právě dnes obdrželi při slavnostním pasovacím aktu. Všichni deváťáci nastoupili před své spolužáky, paní ředitelka provedla pasovací akt za pomoci meče a všichni obdrželi z rukou své třídní učitelky Jany Houdkové pasovací listinu. Nakonec všichni přísahali, že budou dodržovat desatero deváťáka, které tato listina obsahovala. Všichni jim přejeme, aby jim poslední rok na základní škole nečinil žádné problémy, aby si dobře vybrali střední školu a aby do velkého světa pak vykročili správnou nohou.