Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Přednáška pracovnice Úřadu práce

Dne 9. 4. 2014 proběhla na naší škole přednáška pro žáky 8. a 9. ročníku, která se týkala problematiky nezaměstnanosti v našem regionu, názorné ukázky volných pracovních míst a činnosti Informačně poradenského střediska pro volbu povolání s důrazem na volbu budoucího povolání. Přednášku pro nás připravila paní Mgr. Tereza Kovacsová, která se jako referent zaměstnanosti na Úřadu práce v Bruntále těmto problémům věnuje. Přednáška byla poutavá a pro žáky přínosná. Na otázky se žáci snažili odpovídat podle svých zkušeností a na řadu věcí se také sami ptali.                

Přednáška byla velmi přínosná a vhodně doplnila teoretické učivo probírané na hodinách „Svět práce.“

Zpracoval: Mgr. Pavel Raida