Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Již tradičně jsme se zapojili do oslav Dne Země. Každý vyučující si vymyslel různé aktivity, které propojují ekologii, péči o přírodu a všechny vzdělávací oblasti. Detailněji si vše můžete prohlédnout v jednotlivých článcích na webových stránkách:

Dále také žáci na 2. stupni dostali úkol. Měli se doma zamyslet nad tím, co jsou schopní ve svém volném čase udělat pro přírodu. K čemu došli??? Někteří uklízí odpadky, třídí odpad, sází květiny a zeleninu, starají se o zvířata, vytváří z přírodního materiálu, … Svou snahu zdokumentovali. Pojďme se na to podívat společně 🙂