Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

DEN ZEMĚ V DEVÍTCE

Den Země si naši deváťáci připomněli tvořivě. Protože již jaro klepe na dveře, vyrazili jsme do terénu pořídit pár jarních záběrů pro potěchu oka. Naše Země jich skýtá nepřeberné množství. Fotografické putování však nebylo zaměřeno pouze na to „pěkné“, ale bohužel jsme zaznamenali i pár negativních stop člověka. Musíme ale poznamenat, že v mnohem menší míře, než bychom očekávali, a to je dobře. Nemalou zásluhu na tomto zjištění má rovněž nedávný úklid přírody jako dárek naší Zemi k jejímu svátku dne 22. dubna 2023.

NAŠE MILÁ ZEMĚ… My, žáci devátého ročníku, Ti přejeme, aby si lidé vážili toho, že Tě máme, aby se o Tebe dobře starali a byli Ti vděčni za vše, co pro nás děláš.

p. uč. Lozertová