Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Sedmáci a osmáci pátrají po tom, proč se slaví Den Země

Stále se těšíme na jaro, které si letos dává načas. V hodinách výchovy k občanství si v úterý a ve středu žáci 7. a 8. ročníku v projektové výuce připomněli informace, jak DEN ZEMĚ vznikl. Žáci k získání těchto informací použili slovníky cizích slov a tablety.

Pro tyto hodiny byla zvolena forma projektového vyučování, kdy žáci vytvořili skupinky a společně pracovali na splnění všech částí. Jaké byly jejich úkoly a zadání? 1. část vyhledání informací ke Dni Země, 2. část osobní zamyšlení nad tím, jak já/my osobně přispívám/e k ochraně Země.  A již nám zůstává jen 3. část, kterou bude výsadba okrasných kytek na záhonech v areálu školy. Tak snad nám vyjde počasí.

Věřím, že se nám vše povede.
Mgr. Zlata Steuerová, MBA