Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

PROJEKTOVÝ DEN – DEN ZEMĚ

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna. Zaměřuje se na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. I s prvňáčky jsme se tomuto tématu věnovali celý jeden den. Povídali jsme si o tom, proč je dobré starat se a chránit naši planetu a jakými každodenními činnostmi můžeme planetě Zemi pomáhat a starat se o ni. Jak třídit odpadky, jak šetřit s vodou, jak se chovat v přírodě, jak co nejméně znečišťovat ovzduší……Na toto téma jsme si zahráli několik scének a her, tvořili jsme výkres na téma “Naše planeta- náš domov”, luštili jsme křížovky. V druhé polovině dne jsme šli na exkurzi do místního sběrného dvoru, kde se děti dozvěděli co se děje s tříděným odpadem dál, kam se odváží, postup recyklace plastových lahví, měli možnost přímo vidět lisování plastových lahví. Poté si každý vyrobil svůj “lapbook” na téma Den Země, který si mohl odnést domů. Děti byly šikovné a práce jim šla od ruky.